REdu skal gjøre bransjen mer rustet for fremtiden


I tett samarbeid med studenter ble kompetanseløftet til avfalls- og gjenvinningsbransjen omdøpt til REdu. Nå er profilen klar og prosjektet er i full gang med å etablere seg som en viktig spydspiss i arbeidet med kompetanse og innovasjon i og for bransjen.

REdus hovedformål er å få de kloke hodene skal inn i bransjen gjennom å få avfall- og gjenvinning mer inn på utdanningsplanen og synliggjøre bransjens muligheter. I tillegg skal kompetansen innad i bransjen løftes.

Tett samarbeid med studentorganisasjonene
Prosjektteamet er i tett dialog med studentorganisasjonene på NMBU og NTNU, universitetene som er de første til å bli med på reisen med å sette avfall- og gjenvinning mer på agendaen.

– Det er stor entusiasme og nysgjerrighet blant studentene, både for bransjen i seg selv og for samarbeidet vi skal ha fremover. Vi gleder oss til å lansere REdu på NMBU 17. februar og NTNU 29. februar, sier prosjektleder Jens Måge.

Studentene skal blant annet jobbe med aktuelle caser i en innovasjonsworkshop, hvor en av oppgavene er å lage en promoteringsfilm med tema «gjør avfalls- og gjenvinning mer sexy». I tillegg skal vi ta for oss to andre relevante problemstillinger, en fra bransjen og en fra studentene selv.

Medlemmene strømmer til for å være med på prosjektet

– Jeg presenterte nylig REdu på Arctic Entrepreneur og det er herlig å se så stor entusiasme fra medlemmene og bransjen rundt et nasjonalt, felles prosjekt som vil styrke bransjens kompetanse, sier adm.dir Avfall Norge, Nancy Strand.

For bransjen bidrar REdu blant annet til å spre informasjon om muligheter til studentene, fremmer mer forskning og innovasjon på tvers i bransjen, og synliggjøre medlemmers lokale initiativ og gode eksempler.

Vil du som medlem være med som samarbeidspartner, har spørsmål, gode eksempler og innspill, ta kontakt med jens.maage@avfallnorge.no eller silje.rosenlund@avfallnorge.no.

REdu_full_logo_liggende