Lansering og Innovasjonslab på NTNU


Mandag 29. februar lanseres REdu på NTNU med presentasjon, spennende caseløsning, og kahoot!REdu_full_logo_staanede

Vi gleder oss til å komme til NTNU for å fortelle om spennende muligheter i bransjen og møte engasjerte studenter!

Vi vet hvor kreative og kunnskapsrike studenter er, og utfordrer dere derfor til å løse en av to case (se lenger ned), hvor førstepremien er deltakelse for alle i gruppen (2-4 personer) på ett av våre seminarer til en verdi på rundt 30.000 kr! Andreplassen får påspandert en fin middag på en restaurant i Trondheim.

Meld dere på case (se beskrivelse av begge under) fortløpende ved å sende mail til jens.maage@avfallnorge.no, senest innen 26. februar. Dere må gjerne begynne arbeidet med casen, men den må leveres inn senest kl. 16, mandag 29.februar når vi er på NTNU.

Vi vil stå på stand den 29. februar, ha kahoot quizer og holde en spennende presentasjon om deres muligheter. På kvelden blir det gratis mat og drikke.

Meld dere på i dag på bindeleddets sider – det er åpent for alle!

Les mer om eventet her

Program:

12.00 – 15.00 REdu har stand på stripa

12.30 – 16.00 Innovasjonslab med case
Sted: K5-201, realfagsbygget

17.15 – 18.00 Lansering REdu
Sted: Kjel 1

18.00 Middag (for påmeldte)
Meny: Pizza og øl


Casearbeidet 29. februar.

12.30 – 16.00     Innovasjonslab med case

I samarbeid med Start NTNU / Grønt Entreprenørskap, Bindeleddet og Symbiosis.

Påmelding til presetasjon hos Bindeleddet

Forhåndspåmelding til casene skjer til jens.maage@avfallnorge.no – senest mandag .29. februar

Velg mellom casene under og man jobber i grupper på to til fire.

 

Case 1: Gjør avfalls- og gjenvinningsbransjen «sexy» – lag en viral video på 1-2 min

Oppgave:

Det skal lages en video på 1-2 minutter som publiseres på sosiale medier med mål å kunne bli viral. Den skal gjøre flinke studenter fra universitetene interesserte og nysgjerrige på vår bransje.

Temaer kan være rundt miljø/klima, forvaltning av jordas ressurser, avfall = framtidens råvarer, kildesortering, sirkulær økonomi, grønt skifte, produktutvikling (designe produkter sirkulært), redusere avfallsmengder, byplanlegging /infrastruktur, fornybar energi (waste to energy), biogass, bioøkonomi og kretsløp etc.

Vurderingskriterier

Juryen vil vektlegge: Unik ide / konsept. Kreativitet. Tørre gå ut av boksen. Humor. Løsningsorientert. Spille på bransjens unike muligheter (hva gjør bransjen unik?). Ha ‘viral-potensial’ dvs potensial til veldig mange likes, delinger og views på youtube.

Case 2: Nytt konsept for å hindre matkasting

I Frankrike forbys nå de store matvarekjedene å kaste spiselig mat. Det er også diskutert om dette skal innføres i Norge. NorgesGruppen, landets største dagligvareaktør, kaster mat til en verdi av 480 millioner kroner i året. Dette er enorme verdier som kan utnyttes på en bedre måte i dag.

Oppgave:

Utvikle et nytt konsept for å bruke mat som ellers ville gått til spille. Fokuser på samarbeid som gagner matvarekjedene og én eller flere andre aktører (restauranter, studentsamskipnader, studenter og lignende). Prøv å være detaljert i beskrivelsen av konseptet.

Eksempler på eksisterende konsepter er:

  • Trondheim folkekjøkken – butikker leverer mat som ellers skal kastes til denne restauranten hvor det serveres gratis middag.
  • Too good to go – rett før stengetid selger restauranter mat som er til overs til sterkt reduserte priser.

Vurderingskriterier:

Juryen vil vektlegge: Unik ide / konsept. Kreativitet. Tørre gå ut av boksen. Økonomisk potensial og mulighet for realisering.

 

Konkurranseregler og premiering

Det velges en av to caser og man jobber i grupper som skal bestå av to til fire personer.

Tidsfrist for innlevering er kl 16.00.

Innlevering gjøres på mail, med følgende info:
Merk i subjectfeltet; REdu case 1 eller 2

Opplys i e-posten: Navn på gruppe, deltakere i gruppen og kontaktperson (e-post og mobil).

Case 1 – lastes opp på REdus VIMEO side.
Brukernavn: silje.rosenlund@avfallnorge.no
Passord: REdu2020

Link til opplastet video sendes sammen med annen info på e-post til silje.rosenlund@avfallnorge.no
Case 2 – Løsningsforslag i Powerpoint sendes på e-post til silje.rosenlund@avfallnorge.no
Juryen plukker ut de beste forslagene i hvert case.

Avfall Norge / REdu står fritt til å bruke alle innkomne forslag i egen markedsføring.

groupwork