Stor interesse for REdu på NTNU


Mandag 29. februar var REdu på NTNU for lansering.

REdu stand_ntnuHer stod vi med hele 7 representanter for REdu fra Avfall Norge, Trondheim kommune og BIR på stripa sammen med Ingeniører uten grenser og Framtiden i våre hender. Det var stor interesse rundt standen, for casearbeidet, hvor hele 9 studenter hadde meldt seg på.

 

Imponert over studentenes innsats!

Også på NTNU ble studentene utfordret til casearbeid og det de leverte imponerte oss. Vinnerteamet leverte forslag til et fantastisk brettspill “vinn eller svinn” hvor de skrev følgende som bakgrunn:Spill_ntnu_case

Ett viktig moment ved endring av adferd og vaner er ikke bare informasjon om hvilken adferd som er dårlig, men også informasjon og veiledning om adferden som er foretrykket. I dette tilfellet; redusering av matavfall. Vi ønsker å øke bevisstheten rundt dette temaet på en litt annen måte, via et kort/brettspill. Dette spillet vil belyse viktigheten av å bruke matvarer til forskjellige type retter, alternative bruksområder på konvensjonell mat, og informasjon angående hvilke matvarer som er mest krevende å produsere og dermed vært å kaste. Her vil spillerne forhåpentligvis tenkte litt mer strategisk om hva de kaster. Siden en del av adferden kommer av vaner, vil dette spillet utfordre personer til å tenke litt over at kasting av mat faktisk bidrar negativt til samfunnet.  

Her leverte studentene alt fra matkort, aktivitetskort, oppskrifter og mer.

 

TusenSnor_ntnu takk!

Tusen takk til Bindeleddet, Symbiosis og Start NTNU for veldig godt samarbeid og oppfølging rundt eventet. Tusen takk til NTNU og Helge Brattebø for en veldig god presentasjon rundt hvorfor REdu er viktig for universitetet og for fremtiden. Vi ser frem til videre samarbeid for å få forskning og utdanning i avfalls- og gjenvinningsfag høyere på agendaen!

Tusen takk til medlemmene våre som stilte mannsterke og presenterte seg på en veldig god og interessant måte for studentene, Trondheim kommune og BIR!

Det er tydelig, etter begge lanseringene på NTNU og NMBU, at det er et stort potensiale i å fortelle om mulighetene i bransjen til fremtidige arbeidstakere, og at mange ser bransjen som en potensiell utdanningsretning og arbeidsgiver. Nå må vi gripe de mulighetene og det er spennende at REdu er en katalysator!

Vi gleder oss til fortsettelsen!