11 studenter fikk sommerjobb


Kristian, Hanna, Mia og Espen fra NMBU fikk alle sommerjobber i Osloområdet gjennom REdu knyttet til deres mastergrad i fornybar energi! Her kan du lese om deres erfaringer!

I Oslo kommune hadde fire studenter sommerjobb. Espen som er student på NMBU masterprogrammet i fornybar energi, hadde sommerjobb hos OsloREN hvor han fordypet seg i deres systemer. Arbeidet skal brukes videre i masteroppgaven hans neste år.

I Trondheim fikk Silje sommerjobb gjennom REdu hos Trondheim kommune i forbindelse med et felles prosjekt på Indecol (industriell økologi) på NTNU som går ut på å programmere en modell som beregner materialstrømmer i et avfallssystem. Også Pieter fra Indecol hadde sommerjobb på dette prosjektet og i sommer arbeidet han bl.a. hos ROAF (Romerike Avfallsforedling – et av verdens mest avanserte sorteringsanlegg med teknologi fra TOMRA). Prosjektet skal senere utvides til å estimere energi- og klimagassutslipp som følger av målene for økt materialgjenvinning (satsing på sirkulær økonomi). Modellen skal brukes videre i tre masteroppgaver ved NTNU.

Både Trondheim og Oslo kommune er blant intiativtakerne til REdu.

Emil, 1. årsstudent på Indøk NMBU som vi har skrevet om tidligere, hadde sin sommerjobb i Asker kommune hvor ryktene sier at han jobbet gjennom hele sommeren omtrent helt uten ferie fordi det var så spennende oppgaver.

Vi i REdu er veldig glade for å ha kunnet formidle sommerjobb til flinke studenter som alle har fått vist seg frem på en positiv måte i vår bransje og som allerede har skapt resultater som vil bli brukt videre! Vi ønsker velkommen tilbake med prosjekt- eller masteroppgaver og kanskje en Summer Internship i 2017?

Snor_ntnu

Lanseringen av REdu på NTNU 29. februar 2016. Professor ved NTNU Helge Brattebø t.v. og prosjektleder i REdu Jens Måge t.h.