Vil du gjøre en forskjell i verden? Ta en Master med mening


Master med mening i samarbeid med REdu/Avfall Norge, en eller flere av våre medlemsbedrifter, ISWA og Ingeniører uten grenser.

Avfall Norge som står bak REdu inviterer studenter til å ta Master med Mening (MM). Tematikk for en MM diskuteres sammen med partnere og din veileder, men kan ta utgangspunkt i noen av ISWAs og UNEPs prioriteringer i “Global Waste Management Outlook” rapporten fra 2015, og hvordan du mener avfalls- og gjenvinningssektoren kan bidra til å løse noen av FNs bærekraftsmål gjennom et konkret prosjekt.
Se også filmen: “Let’s Close the 50 Biggest Dumpsites in the World” – og rapporten “a Roadmap for Closing the World’s Biggest Dumpsites” som Avfall Norge har bidratt til å finansiere,

Er du interessert? Kontakt Jens Måge (t 922 922 62) for en uforpliktende samtale med dine tanker om en MM, innledende ideer til tematikk, mulig land, samarbeidspartnere og annet relevant info.

plastsoppel-norad