Summer Internships 2018 – HUSK søknadsfristen 20. februar


Mulighetene åpner seg med REdu! Foto: Daniel Jensen via Unsplash

Vi ønsker alle studenter velkommen til å søke REdu Internships for sommeren 2018.

Internships med REdu er 6-8 uker faglig relevant sommerjobb. Det trenger ikke å være sammenhengende uker – dette avtales mellom selskapene og Intern.
Internship skal være knyttet opp mot en av følgende oppgaver:

  • Prosjektoppgave (bachelor)
  • Masteroppgave med en veileder på universitet
  • Et internt prosjekt valgt av bedriften

Sommeren 2017 hadde vi 21 studenter “plassert ut” i bransjen, 6 av disse var kombinert med studentens masteroppgave. Les mer om resultater og erfaringer fra 2017.
Du legger inn din søknad i interesseskjemaet, som etter 20. februar går ut til alle 15 REdu-partnerne som igjen tar kontakt med de studentene de ønsker intervjue.
Målet er at ansettelser er gjort før påske.