REdu-partner: Ragn Sells


 

 

Ragn Sells er 100 % familieeid og opprinnelig et svensk firma, men de startet opp i Norge i 1989. Med andre ord; de har gått “fra hest og kjerre til grønn industri”. Selskapet arbeider landsdekkende med god hjelp fra sine underleverandører, og har i dag ca. 2500 ansatte som opererer i fire land, på 120 forskjellige anlegg.

 

Det Ragn Sells hovedsakelig arbeider med er transport, sortering og behandling av avfall fra næringslivet og private. I tillegg produserer de sekundære varer slik som papir, plast og metaller som selges på både det lokale og globale markedet. På deres avdeling ved Skårer, sorteres og behandles det ca. 250 000 tonn avfall per dag. Denne prosessen skjer i et raskt tempo, i og med at avfallsressursene raskt skal ut til andre leverandører. Ragn Sells jobber også mye med digitalisering, utvikling av ny sorteringsteknologi og elektronikk, og å sikre arbeidsplassene og arbeidsmiljøet på anleggene.

 

Deres visjon er at de “skal være et levende bevis på at omtanke for miljøet lønner seg – på alle måter”. For å få dette til står sirkulærøkonomien svært sentralt. Ragn Sells arbeider daglig for å produsere og selge sekundære råvarer, fremfor å ta nye, jomfruelige råvarer inn i kretsløpet. Blant annet jobber de nå for å kunne utvinne fosfor fra gruveavfall, som er et livsviktig mineral som verdenslagrene stadig tømmes for. Samhandling i lederskap er viktig for selskapet, og de mener at det er helt avgjørende for å oppnå en sirkulær økonomi. I tillegg arbeider de med FNs bærekraftsmål og for å gjøre avfallshierarkiet sirkulært. Sirkulærøkonomien gjenspeiles rett og slett i alt de driver med og samfunnsansvar er noe de tar på alvor. Faktisk var Ragn Sells den første bedriften i Norge som ble sertifisert på samfunnsansvar, CSR Performance Ladder. Sertifikasjonen bidrar til et større fokus på en effektiv behandling av de mest vesentlige risikoene innen organisasjonsstyring, arbeidsforhold og menneskerettigheter, miljø, råvarer, energi, samt forretningsetikk og forbrukerspørsmål.

 

Ragn Sells tilbyr også sommerjobber, internships og tematikk og hjelp til bachelor- og masteroppgaver. De er spesielt interessert i studenter med kunnskap innen fagfeltene avfall, innovasjon, entreprenørskap, digitalisering, HMS, administrasjon og økonomi. Selskapet er klare på at et kunnskapsløft i bransjen er nødvendig og derfor trenger de hjelp fra nye, kloke hoder.

Eksempler på aktuelle prosjekter:

  • Endre strømmen av materialer, fra energigjenvinning til materialgjenvinning
  • Teknologiutvikling og innovasjon
  • Automatisering og digitalisering
  • Samfunnsansvar
  • Ressurseffektivitet
  • Økonomi

 

Høres dette interessant ut kan du søke REdu-internships og lese mer på ragnsells.no