REdu-partner: Remiks


 

 

 

 

 

 

 

Remiks er en totalleverandør av avfallstjenester for husholdninger og næringsliv, og har et mål om å være et kunnskaps- og innovasjonssenter. Remiks Miljøpark omfatter flere anlegg og er mildt sagt et alt-på-et-sted-område. Remiks har blant annet et optisk ettersorteringsanlegg, og i 2017 mottok de hele 67 000 tonn avfall. Av alt avfallet som anlegget mottar fordeles ressursene ca. 50-50 mellom materialgjenvinning og energigjenvinning, mens kun 3 % havner på deponi. I miljøparken er det etablert et forbrenningsanlegg for restavfall som er eid av «Kvitebjørn Varme AS». Forbrenningsanlegget gir fjernvarme til blant annet det lokale sykehuset og Universitetet i Tromsø. 1 500 vogntog med restavfall, som tidligere ble fraktet til Sverige per år, er nå erstattet med kun 25 meter transportbånd fra prosessbygget til forbrenningsanlegget inne på området. Dette er virkelig en stor miljøbesparelse! Miljøparken har også en sentral for deres stasjonære avfallssug som frakter avfallet i rør, i 40 km/time fra 1725 abonnenter, direkte fra boområdet til Remiks Miljøpark.

 

Miljøparken har besøk av folk i alle aldre, og de arbeider aktivt med å komme høyere opp i avfallspyramiden. Vegg i vegg med kontorbygget finnes også gjenbruksbutikken, «Miljøbutikken», som myldrer over av ting som interesserer enhver besøkende. Remiks planlegger å bygge en egen «Kretsløpspark» på området, hvor de blant annet ønsker å tilby et enda bedre utdanningsopplegg for skolekasser. I tillegg eier Remiks, sammen med Avfallsservice AS, selskapet «Origo Skibotn», som driver et komposteringsanlegg og deponi i Skibotn. Sammen med flere avfallsselskaper eier de også «Alta Fjernvarme», et forbrenningsanlegg for trevirke i Alta.

 

Remiks Miljøpark har allerede et samarbeid med Universitet i Tromsø, og tilbyr studenter ved Norges Arktiske Universitet internships bedriften. Fremover ønsker de også å tilby REdu interships fordi de ser sterkt behov for et kompetanseløft i bransjen. Dette er et resultat av at avfall- og gjenvinningsbransjen stadig er i utvikling, og at større konkurranseevne også åpner for nye metoder for avfallsbehandlingen. Dette trenger Remiks unge, kloke hoder til å gjennomføre.

Til studenter kan Remiks tilby arbeidsoppgaver innen følgende temaer:

  • Case-oppgaver, lederskap
  • Kommunikasjon, sosiale medier og markedsføring
  • Holdningsskapende virksomhet knyttet til avfall og kildesortering
  • Oppdrettsnæring og plastutfordringer i fôringsrør
  • Forbrenning, biogass, deponi og plastgjenvinning

 

Her kan du lese mer om Remiks Miljøpark. Bli inspirert til et internship i vakre Nord-Norge du også!