Anne Hertzenberg om sitt internship i Avfall Norge


Navn: Anne Hertzenberg

Studie: 4. klasse, Fornybar energi, ved NMBU

 

Anne Hertzenberg er én av to interner som fikk jobb i Avfall Norge i sommer. Hun har fått bryne seg på varierte arbeidsoppgaver, reist rundt og besøkt ulike avfallsbedrifter i Norge, og fått et unik innblikk i avfall- og gjenvinningsbransjens medlemsorganisasjon. Her forteller hun om sine erfaringer fra REdu-internshipet

 

Mitt første møte med REdu-programmet var gjennom forbrukercaset «Sirkulær økonomi» i 2017. Dette var en obligatorisk del av faget «Avfallsteknologi», på NMBU, og vi jobbet i grupper med å komme på nye, revolusjonerende idéer innen avfallsbehandling, sirkulær økonomi, delingsøkonomi etc., spesielt knyttet til forbrukere. Gruppa jeg var en del av endte opp med å vinne konkurransen og premien var deltakelse, og pitching av idéen «Scan’n’throw», på Avfall Norges årskonferanse «Sirkulær fremtid» i Kristiansand i 2017. Fra det tidspunktet ble jeg hekta på avfall og jeg bestemte meg ganske fort for at dette er det fagmiljøet jeg vil utdanne meg innen, og at dette er noe jeg virkelig brenner for. På grunn av det var det et lett valg for meg å søke sommerjobb gjennom REdu i 2018, og jobben har virkelig levd opp til forventningene.

 

Mari Svenkerud, den andre internen i Avfall Norge, og jeg fikk første arbeidsdag utdelt en liste med arbeidsoppgaver vi skulle jobbe med i løpet av sommeren. Vi fikk ganske frie tøyler til å løse oppgavene slik vi ville, noe som ga oss mye frihet og tillit fra de ansatte, i form av at vi fikk muligheten til å jobbe selvstendig med oppgavene. Dette synes jeg har vært veldig positivt og det gjør at en får mer eierskap til oppgavene, og man lærer også utrolig mye av å prøve og feile litt på egenhånd. Jeg har trivdes på kontoret til Avfall Norge siden første dag og de ansatte har vært veldig hyggelig og imøtekommende. Oppgavene jeg har jobbet med i sommer har vært veldig varierte og spennende, blant annet har jeg arbeidet med og bearbeidet data fra den årlige bransjeundersøkelsen som Avfall Norge sender ut til alle sine medlemsbedrifter. Jeg har også jobbet med å lage en oversikt over prøvenemnder, opplæringskontorer og lærebedrifter i de ulike fylkene i Norge. Dette er i tilknytning til et prosjekt som jobber for et kunnskapsløft for yrkesfaglig utdanning innen gjenvinningsfaget. Sammen med Mari har jeg jobbet for å nå ut til studenter og bedrifter på sosiale medier, blant annet via «Instagram-takeover», hvor andre REdu-interner fikk muligheten til å vise frem sin arbeidshverdag, publiseringer av artikler om ulike REdu-partnere og dele erfaringer fra årets REdu-interner på REdu sine nettsider. I løpet av sommeren har jeg også jobbet mye i Excel og Google maps, særlig i forbindelse med en kartlegging av ulike behandlingsanlegg for avfall og deponier i Norge. I starten av august fikk jeg også muligheten til å reise til både Ragn Sells i Lørenskog og Remiks i Tromsø. Dette var veldig flotte opplevelser og jeg lærte masse av de dyktige fagfolkene som jobber ute på anleggene.

 

Dette er helt klart den beste sommerjobben jeg har hatt. Den totale opplevelsen har vært helt fantastisk og jeg er nå mer motivert enn noen sinne til å ta fatt på masteren innen avfall, og jeg gleder meg til å følge avfallsbransjen i årene fremover. Til slutt vil jeg oppfordre alle som er interessert i miljø, kildesortering og avfallsbehandling til å søke REdu Summer Internships i 2019. Det er et valg du så absolutt ikke kommer til å angre på. Lykke til!