Ida Kristine Sole Semb om sitt internship i BIR Privat


Navn: Ida Kristine Sole Semb

Studie: 5. klasse, Produktutvikling og produksjon, ved NTNU

 

Ida har de siste to årene hatt sommerjobb gjennom REdu sitt internship-program. Hun har blitt svært interessert i avfalls- og gjenvinningsbransjen og hvilke muligheter som finnes. I fjor jobbet hun for Avfall Norge, mens i år har hun jobbet med farlig avfall hos BIR Privat i Bergen. Hun forteller videre om sine erfaringer fra REdu-internshipet.

 

I fjor hadde jeg mitt første skikkelige møte med avfalls- og resirkuleringsbransjen da jeg hadde REdu-internship hos Avfall Norge. Det var en utrolig flott mulighet hvor jeg lærte masse om mekanismene i bransjen, og hvor jeg forsto at dette er en bransje med masse spennende utfordringer og fremtidsrettede jobber. Det gjorde også at jeg tilbake på NTNU kunne velge flere nyttige avfallsrelaterte emner som ga meg mer faglig tyngde på veien videre. NTNU tilbyr sammen med REdu blant annet emnene Avfallsteknologi og ressursgjenvinning, Livssyklusanalyse og Materialsstrømsanalyse. I sommer hadde jeg et nytt REdu-internship, nå hos BIR Privat i Bergen.

 

BIR er Bergensregionens interkommunale renovasjonsselskap, og som et av Norges største renovasjonsselskap samler de inn avfall for sine ni eierkommuner med over 360 000 innbyggere. De er i tillegg en veldig fremoverlent bedrift som ønsker å være fremst i bransjen på nye og innovative løsninger, og dette gjorde det ekstra spennende å få være en del av BIR for en sommer. Jeg jobbet med et prosjekt i samarbeid med stasjon for farlig avfall hvor jeg så på mottak og håndtering av gass i trykkbeholdere. Dette er farlig avfall som medfører at man må følge en rekke forskrifter og sikkerhetsrutiner, men det er en avfallsfraksjon som det er knyttet usikkerhet til hos BIR, og som jeg senere fant ut, hos store deler av bransjen. Det ble derfor satt stort fokus på å undersøke forskrifter BIR Privat må forholde seg til, og forskjellige direktorater ble kontaktet, i tillegg til fylkesmannen, for å få en enda bedre forståelse. Jeg hadde også nær kontakt med organisasjoner som Avfall Norge og NFFA (Norsk Forening for Farlig Avfall) for å dele kunnskap, og bedre forstå problemstillingene rundt håndtering av trykkbesatte gassbeholdere.

 

Gass i trykkbeholdere høres kanskje ikke ut som noe vi som privatpersoner forholder oss mye til, men det kan være alt fra kullsyrepatroner, heliumtanker til ballonger, propangass til grill, eller kanskje har man en gammel trykkbeholder med ukjent innhold i garasjen. Mange av oss forholder oss altså til disse daglig eller ukentlig, men i motsetning til privatpersoner, er det strenge krav for hvordan man transporterer, lagrer og behandler disse trykkbeholderne som en bedrift. Den viktigste forskriften man som avfallsaktør må forholde seg til er avfallsforskriften, og denne gjelder for farlig avfall, men det finnes også flere andre mer spesifikke forskrifter, i tillegg til klassifiseringsverktøyet EAL (den europeiske avfallslisten) og transportreglementet ADR/RID. En utfordring både er og var derfor å forholde seg til en mengde lovverk, og forstå nøyaktig hvilke som gjaldt for avfallstypen jeg jobbet med, og det var ikke innlysende. Jeg forsto tidlig at dette er noe bransjen må forholde seg til hver dag.

 

Det som var veldig flott med REdu-internshipet mitt var at jeg fikk jobbe med en veldig konkret oppgave som bunnet ut i et faktisk problem BIR og andre aktører i bransjen har. BIR kan derfor også ta med mitt arbeid inn i vurderinger av nye sikkerhetsrutiner og nedstrømsløsninger. Når arbeidet man gjør blir verdsatt slik er det ekstra gøy! I tillegg lærte jeg masse om omfanget av lover og sikkerhetsrutiner man må forholde seg til når man jobber med farlig avfall. Jeg har med dette også forstått at det er en spesiell gruppe avfall som av sikkerhetsmessige grunner ikke alltid skal resirkuleres, men ofte fjernes fra kretsløpet. Videre er jeg nå på mitt siste år som student, og skal skrive en avfallsrelatert prosjekt- og masteroppgave. Jeg skal se på mulige retursystemer for plastleker ettersom dette ikke finnes i dag, og jeg vil derfor kunne ta med meg erfaringen fra i sommer inn i dette.