Bli med på Avfall Norges Årskonferanse 18. – 20. juni 2019


Vi gir mulighet for studenter å delta på Årskonferansen 2019 på Gardermoen med alle kostnader dekket.
Konferansen samler 1.000 mennesker og er det største bransjeeventet i Norden. Det er en unik mulighet til å bli kjent med bransjen, knytte kontakter og få inspirasjon til masteroppgave.
Plassene prioriteres for studenter som skal skrive masteroppgave i 2020 men andre studenter er også velkomne til å søke om å bli med.

REdu dekker etter regning kostnader for reise (rimeligste alternativ), opphold og selve konferansen, inkludert to middager og annen bespisning.

Info om Avfall Norges årskonferanse i Oslo / Gardermoen 18. – 20. juni 2019
https://avfallnorge.no/kurs-og-arrangementer/aarskonferansen

Søknadsfrist: Senest 20. mai

Facebookarr: https://www.facebook.com/Avfallnorgesaarskonferanse/