Camilla Merkesdal Solsvik, BIR Privat


Navn: Camilla Merkesdal Solsvik

Studieretning: Norges Handelshøyskole, master i strategi og ledelse. (Starter på siste året til høsten)

Camilla Merkesdal Solsvik har denne sommeren vært utplassert i BIR Privat. BIR står for Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap, og BIR Privat AS er ansvarlig for innsamling av husholdningsavfall. Her forteller hun om sine erfaringer. 

I sommer har jeg vært så heldig at jeg har fått jobbe hos BIR Privat AS. Jeg søkte Internship etter å ha snakket med REdu på Karrieredagen i fjor høst og fulgte nøye med over nyttår når utlysningen kom. Her fant jeg temaet sirkulærøkonomi interessant og til min store glede var det også åpent for flere fagdisipliner, inkl. økonomi.

Å få bli kjent med BIR har vært spennende, og avfalls- og gjenvinningsbransjen er så utrolig mye mer enn å samle inn boss, slik vi ser det i hverdagen. Bransjen er kompleks og ikke minst helt nødvendig for at mange deler av samfunnet skal fungere. BIR Privat AS arbeider for at kundene skal ha et likeverdig tjenestetilbud som oppleves enkelt, fleksibelt og tilgjengelig. Dette innebærer tilretteleggelse av moderne avfallsløsninger, fleksible gebyrer og videreutvikling av tjenester.

I den forbindelsen har jeg arbeidet med avfallsstatistikk og analysert utviklingen i leverte mengder på gjenvinningsstasjoner hos BIR og de andre interkommunale renovasjonsselskapene i Hordaland. Dette ble gjort for å forstå BIR’s utvikling og se om den samsvarer med omliggende kommuner. Det ble også kartlagt gjenvinningsstasjoner for Hordaland og undersøkt om det var sannsynlig at BIR-kunder leverte avfall hos andre renovasjonsselskap og motsatt. Videre har jeg undersøkt konkurransemarkedet for avfallshenting direkte hos privatpersoner for å ha et grunnlag for å kunne ta stilling til om BIR skal etablere et slikt tilbud til kundene.

Samtidig som jeg har arbeidet med prosjektoppgaven har jeg fått være med på strategisamling og andre prosjekter i gjenvinningsbransjen i Bergen. BIR har gitt meg et innblikk i en bransje som går en spennende tid i møte i arbeidet mot en sirkulær økonomi. Jeg har lært mye i løpet av sommeren og vil ta med meg erfaringen til hverdagen hvor jeg vil fortsette å være en miljøpådriver, og ikke minst tilbake til skolebenken hvor masterutredning står for tur til høsten.

Dersom du, som meg, er usikker på om det kun blir tatt inn studenter fra NTNU og NMBU, så anbefaler jeg deg å sende inn en søknad. Alle bedrifter trenger ulike kompetanser og dette er en mulighet du ikke vil gå glipp av!