Helene Jorveit Lauvland, Avfall Sør


Navn: Helene Jorveit Lauvland

Studieretning: 5.års student ved Energi og miljø NTNU, retning industriell økologi.

Helene Jorveit Lauvland har hatt et internship i Avfall Sør gjennom REdu-programmet. Hun har hatt varierte arbeidsdager, og har fått stor frihet til å løse oppgaver. Her forteller Helene om oppgavene hun har arbeidet med i sommer.

Jeg har i sommer vært ansatt i Avfall Sør og jobbet med et prosjekt hvor jeg har sett på de nedgravde avfallsløsningene tatt i bruk i bydelen Posebyen. For å motivere beboerne i Posebyen til å sortere, opprettet Avfall Sør i 2017 en ny gebyrmodell som belønner dem som sorterer med et lavere gebyr, mens de som ofte tar i bruk nedkast for restavfall må betale noe mer. Over en periode har det blitt observert mye restavfall i bioavfallet fra denne bydelen og det er mulig at beboere i bydelen misbruker ordningen og kaster restavfall i nedkast for bioavfall for å unngå ekstra gebyrer knyttet til restavfall. Det fører til at bioavfallet blir forurenset, og dermed blir biokomposten Avfall Sør lager av bioavfallet i regionen av dårligere kvalitet. Dette var noe Avfall Sør ønsket å ta tak i, og dermed ble jeg satt til å dokumentere avvik og komme med mulige forslag til forbedringer.

Jeg fikk stor frihet til å ta fatt i oppgaven slik jeg ville, og jeg fikk god støtte og innspill fra andre ansatte i Avfall Sør når det var noe spesielt jeg ville undersøke eller trengte hjelp til. Dermed fikk jeg god erfaring med å jobbe selvstendig og hadde varierte arbeidsoppgaver. Den ene dagen sto jeg til knærne i bioavfall og åpnet posene for å sjekke hvor gode folk er til å sortere. Neste dag syklet jeg rundt i bydelen for å snakke med beboerne, og dagen etter satt jeg på kontoret og behandlet data. En sommer i avfallsbransjen gav altså mange nye erfaringer, og jeg fikk lære mye om ulike deler av bransjen og alle mulighetene som finnes.

Den største utfordringen knyttet til internshipet var «Hvordan få folk til å sortere?». Det kan være vanskelig å forstå «miljøsyndernes» tankegang, og hva som skal til for å få dem til å ville sortere avfallet sitt. Avfallsbransjen samler ikke bare inn avfallet vårt, men gjør også en viktig jobb med å informere folk om riktig sortering. Jeg har stor tro på at økt kunnskap gir større motivasjon til å sortere, og derfor var det gøy å snakke med beboere, spre informasjon og dermed forhåpentligvis ha bidratt til at flere får motivasjon til å sortere!

I tillegg var det spennende å få et innblikk i hvordan hverdagen etter endt studietid kan se ut. Jeg fikk god trening i sitting på kontorstol, men i avfallsbransjen skjer også mange av prosessene utenfor kontorets fire vegger, og dermed får man mulighet til en variert arbeidsdag med befaringer og feltarbeid. Internshipet har også vist meg hvor kul bransjen er! Det skjer utrolig mye spennende, og stadig kommer det nye og kreative løsninger. Avfallsbransjen er også avgjørende for et bærekraftig samfunn med sirkulær økonomi. Jeg er veldig glad jeg fikk lære mer om avfallsbransjens rolle i dette, og få lov til å ta del i det!