Desirée Linnemørken Swensen og Mathias Ausland Egeland, Trondheim Kommune


Navn: Desirée Linnemørken Swensen

Studieretning: 5. Klasse Ingeniørvitenskap & IKT, NTNU Trondheim

Navn: Mathias Ausland Egeland

Studieretning: 3. Klasse Materialteknologi, NTNU Trondheim

Desirée Linnemørken Swensen og Mathias Ausland Egeland har arbeidet for Trondheim kommune.  Her forteller de om hvilke oppdrag de har fått i sommer.

Vi er med i REdu i sommer, da vi begge hørte om REdu på karriedagene på NTNU. Avfallsbransjen var en bransje vi ikke hadde hørt så mye om, men vi ble begge overtalt til å søke. Vi fikk tilbud om å jobbe i studiebyen vår; Trondheim.

I Trondheim Kommune har vi jobbet med et spesifikt oppdrag, som de trengte hjelp med denne sommeren. Det finnes mange ulike avfallsløsninger i Trondheim, og en av disse er nedgravde avfallsledninger der avfallet suges opp av en sugebil eller inn til en terminal. Slike løsninger er praktiske å ha i boligområder der det bor mange mennesker tett. Når man har nedgravde avfallsledninger kan søppelet suges opp av en sugebil på et sted sugebilen har tilgang, i stedet for å kjøre mellom byggene. Det blir mindre søppel på avveie, og man har kontroll på hvor mye søppel som kommer inn, slik at søppelet tømmes akkurat når det er behov. Ett slikt sugeanlegg er for eksempel installert i ett borettslag.

Ettersom anleggene har kommet opp gradvis, litt her og der, har det vært vanskelig å opprette rutiner for hvordan man skal dokumentere hvor rørene ligger. Dette har altså vært vår oppgave i sommer. Ved hjelp av måleutstyr og GPS-måler har vi funnet ut nøyaktig hvor avfallsledningene går, og deretter brukt QGIS for å bearbeide dataen og presentere det på kart. Vi har hatt en veldig variert hverdag, med jobb både ute og inne. Det har vært veldig givende å jobbe med et spesifikt oppdrag, som vi vet vil komme mye til nytte for de som håndterer avfallet i Trondheim. Når rørene er kartlagt skikkelig er det også med på å effektivisere vedlikehold av rørene, og også unngå unødvendige skader ved gravearbeid og lignende. 

Vi har fått et godt innblikk i avfallsbransjen ved å lære av de som jobber med avfall i kommunen. Vi har også lært av Trondheim Renholdsverk, som henter og håndterer avfallet. Vi har fått besøke gjenvinningsstasjonen her i Trondheim og Heggstadmoen, som er et avsluttet deponi. Vi har sett at det finnes mange sider ved avfallsbransjen, og det er en bransje som hele tiden er i utvikling. Vi har snakket med de som jobber i bransjen, men også” mannen i gata” når vi har vært ute og gjort målinger, og alle har alltid noe å si på om hvordan avfallet skal håndteres. Det angår absolutt alle, og derfor er det veldig spennende.