Ada Derdowska Pedersen og Soretti Watne, Avfall Norge


Navn: Ada Derdowska Pedersen

Studieretning: Fullført bachelor i biologi fra Universitet i Oslo. Startet på master ved Københavns Universitet.

Navn: Soretti Watne

Studieretning: Økonomi og administrasjon ved Norges Handelshøyskole. Starter på master til høsten.

Fra venstre: Soretti Watne, Ada Derdowska Pedersen

Ada og Soretti var to av tre studenter som fikk jobb hos Avfall Norge denne sommeren. Gjennom fem uker har de fått bryne seg på ulike arbeidsoppgaver, samt fått delta på både Avfall Norges årskonferanse og feltarbeid på Træna. Her vil de fortelle litt om deres erfaringer som interns denne sommeren.

Det var gjennom Karriereuka på Universitetet i Oslo at jeg, Ada, først ble introdusert for REdu. Her ble det holdt spennende og oppsiktsvekkende foredrag om miljø, avfallshåndtering og sirkulærøkonomi. Jeg skjønte med en gang at dette var noe for meg. Som studentambassdør for realfag, har jeg det siste året reist rundt på ulike ungdoms- og videregående skoler med mål om å øke oppslutningen rundt realfag. Jeg har i denne sammenheng holdt et foredrag om det enorme plastproblemet som ødelegger jordens hav. Lite visste jeg om at Avfall Norge nylig hadde fått støtte til å drive prosjektet CLOCC (Clean Oceans through Clean Communities) da jeg søkte. Heldigvis for meg, nevnte jeg at jeg hadde et ønske om å rette masteroppgaven min mot marin forsøpling og Avfall Norge bestemte seg for å ta meg med på teamet.

Disse 5 ukene har vært ekstremt lærerike. Jeg har blant annet fått delta på work shop i forhold til CLOCC prosjektet, jobbet med å utarbeide baselines for de aktuelle områdene hvor prosjektet skal ta sted og sammenfatte dette i en større rapport. Ettersom mange av disse områdene har manglet dokumentasjon og oppdatert data, har det vært en stor utfordring å finne kilder som kan brukes i rapporten. Likevel har jeg gjort meg nytte av tilgang til artikler gjennom mitt tilhørende universitet og gjennom et langt detektivarbeid, funnet aktuelle kilder.

Jeg synes det er spennende å bli kastet ut i nye situasjoner og det har derfor passet meg perfekt med balansen mellom selvstendig arbeid og team work. Ved siden av CLOCC prosjektet har jeg jobbet med artikkelskriving for Avfall Norges/REdu sine sider, deltatt kartlegging av avfallshåndtering på Trænafestivalen og jobbet med på booste Avfall Norges sosiale medier, spesielt med vekt på instagram. Det har vært kult å lære mer om og se at avfallsbransjen handler om så ekstremt mye mer enn avfallsinnhenting, som ofte er det først man tenker på. Jeg føler meg veldig heldig som har fått bryne meg på så mange ulike oppgaver og ikke minst å ha blitt kjent med alle de hyggelige og imøtekommende ansatte i Avfall Norge, samt de andre studentene på kontoret. Det har vært en utrolig flott sommer, tusen takk for meg!

 

 

Da jeg, Soretti, var på utveksling i Frankrike tok jeg Corporate Social Responsibility som valgfag. I dette kurset ble jeg introdusert til bærekraftige forretningsmodeller og sirkulærøkonomi. Jeg kom over Avfall Norge og REdu etter å ha lest om sirkulærøkonomi i Norge. Jeg ønsket en sommerjobb hvor jeg fikk muligheten til å utfordre meg selv, og lære nye ting. Jeg visste lite om bransjen før jeg startet, men fikk raskt en oversikt over størrelsen og mulighetene som finnes gjennom å delta på Avfall Norges årskonferanse i juni.

Som intern i Avfall Norge har jeg fått muligheten til å arbeide med en rekke varierte oppgaver, noe jeg har trivdes godt med. Jeg har blant annet arbeidet med kommunikasjon, og har skrevet artikler om bedrifter tilknyttet Avfall Norge. I den forbindelse har jeg lært om utfordringene bedrifter i bransjen står overfor. Den mest interessante oppgaven jeg har jobbet med, er kanskje da jeg fikk jeg bidra med innspill til bruken av virkemidler for å fase ut bruken av torv i privatmarkedet. Gjennom dette prosjekter fikk jeg anvendt kunnskap fra økonomistudiet på en reell problemstilling i bransjen.

I sommer har jeg fått mye frihet og ansvar til å løse oppgaver. Du blir kastet ut i prosjekter og dermed er læringskurven bratt. Jeg har fått muligheten til å både jobbe selvstendig med oppgaver, men også samarbeide med studenter fra andre fagretninger. Sistnevnte har vært svært nyttig da enkelte av oppgavene har vært krevende. Jeg har blant annet bistått Ada med å gjøre et kostnadsestimat for kursholding i forbindelse med CLOCC-prosjektet.

Mange tenker gjerne at avfall- og gjenvinningsbransjen kun dreier seg om avfallshåndtering. Dette stemmer imidlertid ikke. Bransjen står overfor spennende utfordringer hvor innovasjon og teknologi står sentralt. Det har vært en lærerik sommer, og jeg har fått et godt inntrykk av Avfall Norge som organisasjon. Dersom du er nysgjerrig på hvilke muligheter som eksisterer, anbefales det å søke summer internship gjennom REdu-programmet. Bransjen har behov for kompetanse fra mange fagretninger.