Helene Marie Aamodt og Georg Devik, RfD


Navn: Helene Marie Aamodt

Studieretning: Fornybar energi ved NMBU

Navn: Georg Devik

Studieretning: Sivilingeniør ved UiT

I sommer har Georg og Helene jobbet for Renovasjonsselskapet for Drammensregion (RfD) via REdu. RfD er et interkommunalt selskap og er ansvarlig for avfall fra 200 000 innbyggere fra ni forskjellige kommuner. Under vil de fortelle om prosjektene de har arbeidet med i løpet av tiden hos RfD.

Begge har kommet langveisfra, mest på grunn av buss for tog og rare kollektive forbindelser, men vi har vært veldig spente på hva sommeren ville by på. Bakgrunnen for oppgaven vår er at RfD har som mål å øke kildesorteringsgraden til 55% innen 2025, og mengden feilsortert matavfall skal halveres innen 2021. Samtidig ser man at sorteringskvaliteten på avfallet som kommer fra større samarbeid, som borettslag og sameier, er lavere enn fra eneboliger. RfD sine mål er ambisiøse og viktige, som gjør det viktig at RfD sitt tilbud til denne målgruppen er god.

Vår oppgave i sommer har vært å finne ut hvilken teknologi og tiltak RfD kan iverksette for å øke sorteringsgraden hos større samarbeid. Fremgangsmåte har vi fått velge selv, med litt hjelp fra vår gode veiledningsgruppe. Til slutt skal alt skrives i en rapport som RfD (forhåpentligvis) bruker senere. Mens andre lå på stranda har vi cruiset gjennom Drammens gater i RfD sin kule, stille elbil på jakt etter avfallsrom og –plasser som skal befares. I løpet av sommeren har vi undersøkt over 50 avfallsrom, stått med hodet i avfallsbeholdere og hatt med mange hyggelige samtaler med vaktmestere, styreledere og beboere. Datagrunnlaget fra disse befaringene har vært bakteppet vårt når vi senere har sett på nye metoder og teknologier RfD kan implementere. 

Avfall og renovasjon er noe alle har et forhold til og det har vært lærerikt å få jobbe på innsiden renovasjonsbransjen og se hvor kompleks og spennende den er. Vi har sett en bransje som gjør en utrolig viktig jobb med å holde materialer og ressurser i syklus – sirkulær økonomi i praksis!  

De åtte ukene i Drammen har gått veldig raskt! RfD har tatt godt imot oss – det har også den fantastiske kantina i første etasje. Vi har fått god oppfølging med ukentlige veiledningstimer, i tillegg til mange spennende og morsomme samtaler med alle på kontoret. Sommeren er snart over og innlevering av oppgaven like rundt hjørnet. Vi skal tilbake til studiet (litt blandede følelser til det), men erfaringene fra RfD skal vi absolutt ta med oss videre. Vi glemmer i hvert fall ikke den dagen vi ble bedt inn hos en solbrun pensjonist i bikini for å lære henne om kildesortering!