Stella Wergeland om bransjen og internship i Østfoldforskning


Stella Wergeland har sett mye av bransjen i år. I juni stod hun på scenen under årets konferanse «Sirkulær fremtid» med appideen Scan’n’throw sammen med Marie Sørum, Caja Charlotte Fagernæs og Anne Hertzenberg. I sommer jobbet hun med prosjektet SirkulærPlast i Østfoldforskning AS. Her skriver hun litt om sine erfaringer fra sommerens internship.

I sommer har jeg fått tildelt et seks-ukers internship i ØstfoldforsDSC_1486 Stella Wergelandkning AS. Som masterstudent i Fornybar Energi ved NMBU, med spesialisering innen avfall, er dette en studierelevant bedrift der jeg får oppleve sirkulær økonomi i praksis.

I Østfoldforskning får jeg være en del av forskningsprosjektet SirkulærPlast, som er et prosjekt som kobler aktører langs hele verdikjeden for plastemballasje, for å skape en kompetansebank for gjenvunnet plast. Et av målene er å lukke sløyfen for plastemballasje i Norge. Dette betyr at vi ønsker å unngå eksportering av plastemballasje, som i dag sendes hovedsakelig til Tyskland og Sverige, og import igjen av den behandlede plasten til plastprodusentene i Norge. Dette er mulig dersom et ettersorteringsanlegg med vask og granulering av plast med tilstrekkelig kapasitet etableres i Norge.

I sommerjobben har jeg arbeidet mest med å lese forskningsartikler om sirkulær plast, og hentet inn data til videre arbeid. Dette har gitt meg nyttig lærdom om de ulike plastikktypene med deres unike egenskaper, og større forståelse for hvorfor vi må ta vare på den begrensede ressursen. Noe svært oppsiktsvekkende er at alt vi vet fra dagens forskning, om blant annet ressurser som legges inn i plastikkproduksjonen og forurensninger fra plasten ved feilsortering, ikke gjenspeiles i tiltakene vi gjør i Norge for å få ressursene inn i riktig kretsløp igjen. Dette er en utfordring som krever umiddelbare tiltak – noe som belyser hvor viktig det er å få arbeidet fra denne bransjen på dagsorden.  

Masteroppgaven som skrives neste vår vil kobles opp mot forskningsprosjektet SirkulærPlast. Oppgaven vil gå ut på å analysere FREVAR sitt planlagte ettersorteringsanlegg for plast på Øra, innenfor miljø, teknologi og/eller økonomi. Med erfaringene fra jobben har jeg nå dypere kunnskap om dagens situasjon innenfor kostnadsbildet, miljøgevinster, utfordringer og muligheter. Dette inspirerer til videre dypdykk i bakgrunnsstoffet til masteroppgaven.

Det har allerede vært flere møter og bedriftsbesøk jeg har fått delta på. Hittil har jeg vært med på besøk hos RoAF, Ragn Sells og FREVAR. Hos de to førstnevnte bedriftene har jeg fått guidet tur gjennom de imponerende sorteringsanleggene. Lite visste jeg at det finnes eksperter som tenner på plastikken for å lukte seg frem til hvilken plasttype det er – det fikk jeg observere i møtet hos Ragn Sells!  

Selv som student blir man tatt seriøst hos bedriftene, og flere møter har utviklet seg til interessante diskusjoner. Etter å ha hatt fag om både logistikk og teknologi innenfor avfall, er det spennende å se det i praksis. Det skaper større forståelse for hvilke systemer som fungerer godt i dag, og om utfordringer som må løses. Eksempelvis fikk jeg åpnet øynene for utfordringen med svart emballasje, av fargetypen ”carbon black”. Denne fargen klarer ikke sorteringsanlegget å skille ut, og plasten går dermed til forbrenning. I tillegg er svart emballasje tilnærmet umulig å få solgt videre, da det er vanskelig å gi den ny farge, og har dermed få bruksområder i neste ledd. Dette viser hvor viktig det er å skape rom for utveksling av kunnskap mellom bedriftene som drifter gjenvinning, emballasjedesignere og matprodusenter, slik at en unngår emballasje som gjør det vanskelig å bevare ressursen i kretsløpet.

De fire første arbeidsukene i Østfoldforskning har jeg dannet ny, studierelevant kunnskap, erfaringer, og kontakter. De siste to ukene vil bestå av å innhente mer data relatert til masteroppgaven, og arbeide med business canvas til forskningsprosjektet. Møtet med bransjen kan oppsummeres som svært lærerikt og inspirerende. Det er en voksende sektor som trenger flere spesialister innen avfall. Når du hver dag kan arbeide med oppgaver relatert til bevaring av jordens begrensede ressurser, er det ingen tvil om at dette er en meningsfylt bransje å arbeide i.

-Stella Wergeland