Tonje Liverød om bransjen og internship i Vesar


Tonje Liverød har engasjert seg i REdu siden starten og har vært med på flere workshops og arrangement. Her er hennes erfaringer fra sommerens internship hos Vesar.

20403522_10154800428559290_2031525646_n – Kopi

– Hvordan opplever du møtet med bransjen? (bra/hva kan bli bedre) 

Jeg heter Tonje, er 22 år gammel og er summer intern hos Vesar – Vestfold Avfall og Ressurs i sommer. Jeg er nettopp ferdig med 3.året av sivilingeniørutdanningen innenfor Energi og Miljø på NTNU, og skal fra høsten av spesialisere meg mot energi- og miljøanalyse. Denne spesialiseringen tar utgangspunkt i livssyklusanalyser, miljøpolitikk og ressursøkonomi og analyse av miljøkonsekvenser knyttet til energi, og derfor er en sommerjobb i avfallsbransjen midt i blinken for meg. Jeg synes det er utrolig spennende å få prøve meg i denne bransjen, da dette er en bransje i stor vekst, med enormt potensiale for nytenkning og innovasjon, og der hensyn til miljø og klima står sterkt, noe som er veldig viktig for meg.

EU har stort fokus på tanken om «sirkulær økonomi» om dagen, og utfordringene, men også mulighetene, står i kø for å gjennomføre en slik tankegang i våre systemer her i Norge. Vi ønsker at det aller meste skal sirkulere i et kretsløp, og at minst mulig skal tapes i form av avfall – og det at den norske avfallsbransjen virkelig begynner å ta dette innover seg synes jeg er veldig bra, og utrolig spennende. Samtidig er inntrykket mitt at det er vanskelig å gjennomføre konkrete tiltak for at hver enkelt av oss skal engasjere oss mer for både å redusere mengden avfall og kildesortere det avfallet vi ender opp å lage. En av grunnene til dette tror

20401198_10154800429534290_1664511075_n – Kopijeg er at det er mange aktører som er engasjert i denne bransjen. Det betyr at det er veldig mange ulike løsninger, systemer og metoder som implementeres rundt om i landet for å håndtere avfall, noe som gjør det vanskelig å nå ut til forbrukerne på en lettfattelig og oversiktlig måte.

Dette opplevde jeg selv da jeg flyttet til Trondheim for å studere – der sorteres ikke matavfallet fra restavfallet, noe jeg synes var veldig merkelig, for dette var jo jeg vant med hjemmefra. Hjemme i Vestfold ser jeg også dette veldig tydelig på sommeren, når det kommer mange feriegjester til Vestfold. Feriegjester og andre tilreisende kommer fra mange ulike steder i landet, og er kanskje vant med andre kildesorteringsløsninger, ulik prising og sorteringsmuligheter på gjenvinningsstasjonene og kanskje annen hentefrekvens på avfallet. Dette byr på ekstra utfordringer, da det ofte krever litt ekstra innsats å forholde seg til ulike løsninger, og det ofte tar litt tid og egeninteresse å sette seg inn i et annet system enn det man er vant med.

Jeg har inntrykk av at de mange ulike løsningene som finnes i noen tilfeller gjør det vanskelig å nå fram til forbrukerne på en god måte. Dette kan i noen tilfeller føre til blant annet dårligere sortering, overfylte beholdere, forsøpling i naturen og generelt lavere grad av materialgjenvinning. Dette er jo ikke ønskelig hverken for de som vil kvitte seg med avfall, de som håndterer avfallet, eller for nærmiljøet.

20427085_10154800429409290_1229228312_o – KopiDerfor tror jeg at dette er noe bransjen i sin helhet kan jobbe enda mer med om vi skal klare å ta vare på mest mulig av ressursene våre, og jobbe for mer materialgjenvinning og mindre avfall totalt sett. Jeg opplever det som at avfallsbransjen er fremoverlent på mange områder, noe som skaper et godt klima for nytekning og gode løsninger, men at vi kan jobbe enda hardere for å få med forbrukerne. Deres holdninger har mye å si for hva vi som bransje kan få til!


– Største overraskelse

Den største overraskelsen for meg da jeg begynte mitt summer internship var hvor ekstremt omfattende avfallsbransjen er, og hvor mange som er involvert for at avfallshåndteringen i Norge skal gå på skinner. Jeg startet mitt internship ved å delta på Avfallskonferansen i Kristiansand, og jeg ble rett og slett litt satt ut av hvor mange mennesker det var der, og hvor mange ulike 20464187_10154800430249290_816038233_nselskaper som var representert. Jeg ble også veldig positivt overrasket over hvor utrolig mange engasjerte folk det er i denne bransjen – folk som ikke bare jobber med avfall, men som virkelig brenner for å gjøre verden til et bedre sted! Dette engasjementet, der så mange interesserer seg for et felles mål, det er et miljø man virkelig kan trives i

– Morsomste øyeblikk

Det morsomste øyeblikket jeg har hatt så langt denne sommeren må ha vært på Avfallskonferansen. Jeg møtte kollegaene mine for første gang utenfor kontoret i Tønsberg før vi skulle dra til Kristiansand, og jeg hadde kun møtt to stykker på forhånd. Da jeg møtte opp utenfor kontoret kl. 06.45 møtte jeg en fantastisk blid gjeng med boomblaster, god stemning og et vanvittig engasjement i bagasjen. Boomblasteren var selvfølgelig med for å spille Kaptein Sabeltann-sanger før vi skulle på bli-kjent-arrangement i Kaptein Sabeltanns rike den første kvelden. Boomblasteren kom godt med, og siden vi hadde øvd på forhånd tok like gjerne to av mine kolleger og slang seg med på Langemanns opptreden av kjenningsmelodien da vi fikk sitte på med Den Sorte Dame fra Abra Havn til Kaptein Sabeltanns Rike. En uforglemmelig opplevelse, og en god intro da jeg i løpet av kvelden hilste på mange ulike representanter i avfallsbransjen.
– Miljø, klima, ressurser – hvorfor er denne bransjen viktig?

Denne bransjen er ekstremt viktig rett og slett fordi denne planeten som vi lever på har en begrenset mengde med ressurser. Vi mennesker har i lang tid tatt oss til rette og brukt uhemmet av det naturen rundt oss har å by på, men det finnes ikke evige mengder av alt. Bruk-og-kast-samfunnet slik det er mange steder i verden er ikke bærekraftig over lengre tid, og hvis ikke vi klarer å ivareta de ressursene vi har, vil vi ikke kunne overlevere en levedyktig planet til generasjonene som kommer etter oss. Avfallsbransjen, med kretsløpstankegangen i front, er derfor en utrolig viktig aktør for å sette samfunnet på en mer bærekraftig kurs fremover. Avfall er ressurser på avveie – noe hele samfunnet bør ha i bakhodet!

 

– Sirkulær økonomi – hva er det i praksis? Hva er bransjens rolle og ditt bidrag som intern i sommer?

Slik jeg har forstått det, handler sirkulær økonomi om en gjennomført kretsløpstankegang, fremfor bruk- og kast-tankegangen som gjerne følger med den lineære økonomien. Med den sirkulære økonomien ønsker man å gi et lengst mulig liv til alle ressurser, slik at ressurser som er hentet ut fra naturen kan brukes på best mulig måte, lengst mulig, før det ender opp som avfall. Slik blir mengden jomfruelige råvarer som må tas ut fra naturen mindre, slik at ressursgrunnlaget som jorda tilbyr oss kan forvaltes bedre, og til glede for flere.

 


– Faglige oppgaver – hva har du lært?

Gjennom mitt summer internship hos Vesar har jeg fått oppleve mye forskjellig innenfor avfallsbransjen. De første ukene gikk med til å bli kjent med bransjen, og ikke minst Vesar sitt arbeid her i Vestfold. I begynnelsen brukte jeg derfor mye tid på å lese meg opp på rapporter og annen informasjon jeg fikk tak i, for så å spørre kollegene mine hvordan vi gjorde ting som jeg hadde lest om hos oss. Jeg fikk også besøke gjenvinningsstasjonene som administreres av Vesar, og fikk prøve meg på å hjelpe til der. I utgangspunktet tenkte jeg at jeg hadde stålkontroll på kildesortering, men da jeg kom opp på gjenvinningsstasjonene, som sorterer i mange flere fraksjoner enn man gjør hjemme, var det visst ikke alltid så lett allikevel. Jeg ble imponert over den kunnskapen som de som jobber på gjenvinningsstasjonene har, og hvilken formidlingsevne de har overfor kundene. Her var det bare å dra på seg hansker og vernesko og suge til seg all informasjonen man klarte.

Videre gjennom sommeren har jeg begynt på to ulike prosjekter, ett knyttet opp mot kildesortering blant studenter i Vestfold, og ett relatert til Vesars mål om 70 % materialgjenvinning innen 2020. Her har jeg vært utrolig heldig og kommet til en åpen og innovativ ledelse, som i stor grad har latt meg utforme disse prosjektene selv etter hva jeg er mest interessert og engasjert i. Med god faglig støtte og veiledning fra de dyktige kollegene mine her på kontoret er jeg nå i gang med å kartlegge hva som gjøres av andre aktører i bransjen, spesielt med tanke på sortering og drift på gjenvinningsstasjoner. Samtidig utforsker jeg mulighetene for å tilrettelegge for bedre kildesortering både ved hytterenovasjon om sommeren og blant studenter her i Vestfold. Dette har foreløpig gitt meg mye kunnskap om ulike avfallsløsninger som er i bruk ulike steder på Østlandet, og om hvilke utfordringer, men også suksessfaktorer som aktører i bransjen nå jobber med. Mine erfaringer så langt tilsier at det finnes mange gode løsninger og initiativer i denne bransjen som vi kan dra nytte av, fremfor at alle skal sitte på hver sin pult for å finne opp splitter nye løsninger. Det ligger et stort potensiale i «best practice», tror jeg.

Hos Vesar har jeg også fått erfare hvilke utfordringer som innbyggere i Vestfold opplever knyttet til avfallshåndtering, ved å sitte på kundeservice og ta telefonen, svare på mail og registrere avvik. Dette er utrolig nyttig informasjon å ta med seg når man skal prøve å kartlegge hva som kan gjøres bedre, og hva som vil ha størst effekt, men det er også en krevende jobb. Her kreves god kunnskap og oversikt over alle aspekter av det Vesar driver med, og jeg ble rett og slett veldig overrasket over den store variasjonen i det innbyggerne kontakter oss om.

Så langt har internshipet virkelig gitt meg mersmak for avfallsbransjen, og det store mangfoldet innenfor denne bransjen. Jeg er utrolig heldig som har fått oppleve og lære så mye, men jeg føler meg ikke på langt nær ferdig utlært, og håper det er plass til meg i denne bransjen også når jeg er ferdig utdannet. Her er det mye spennende å ta tak i!

– Inspirasjon til å skrive masteroppgave senere

Gjennom mitt summer internship hos Vesar har mitt engasjement for miljøet, om mulig, vokst enda mer, og jeg føler at jeg har fått innsikt i en bransje der mitt engasjement og mine interessere kommer til nytte. Jeg gleder meg til å starte på studiene igjen til høsten for å bygge opp enda mer faglig kompetanse som jeg håper å få ta med meg inn i avfallsbransjen når jeg er ferdig utdannet. Dette internshipet har inspirert meg til å ta et ekstra fag på NTNU til høsten, kalt Avfallsteknologi og ressursgjenvinning, slik at jeg har mer konkret avfallsrelatert kompetanse å bygge på, og som forhåpentligvis kan komme til nytte når jeg skal skrive masteroppgave til våren om 1,5 år. Mitt inntrykk er at det er mange utfordringer knyttet til avfall og ressurser å ta tak i fremover, men at bransjen er fremoverlent og ivrig etter å ta de mulighetene som dette fører med seg. Jeg håper at jeg kan bidra med en masteroppgave på en av disse mulighetene.

-Tonje Liverød