Nora Sagatun og Håkon Mjell om internship i ROAF


IMG_5090Her er Nora Sagatun og Håkon Mjells sommer som miljøagenter

Som Energi- og miljøstudenter ved NTNU ønsket vi, Nora Sagatun og Håkon Mjell, en sommerjobb innen klima og miljø. Vi la derfor begge inn søknad på nettsiden til REdu etter å ha møtt de på stand på Gløshaugen. Dette ledet oss videre til ROAF, som trengte to studenter til å jobbe som miljøagenter.

Det slo oss tidlig i møtet med ROAFs ansatte at de følte på et felles ansvar for miljøet. En slik holdning om at alt denne bedriften gjør er viktig både for Romerikes lokalmiljø og jordens fremtid gjorde at vi også følte på denne viktigheten av hva ROAF gjør. Dette felles verdigrunnlaget har inspirert oss gjennom hele sommeren.

Vi hadde begge lest oss litt opp på ROAF før vi startet i jobben, men vi hadde ikke sett for oss at organisasjonen skulle være så innovativ som det den er. ROAF har blant annet et verdensledende ettersorteringsanlegg som skiller seg fra alle andre norske avfallsorganisasjoner. Dette likner på en stor fabrikk, med samlebånd på kryss og tvers. Maskiner med infrarøde lesere og luftdyser sorterer ut fem fraksjoner med plast, hvorav fire av disse blir sendt til materialgjenvinning.  En spektrometrisk avlesning brukes til å skille ut de grønne posene ved hjelp av nærinfrarødt lys (NIR). Matavfallet blir deretter til biogass som renovasjonsbilene bruker som drivstoff.  Det sorteres også ut papir og metall (ved bruk av magneter). IMG_1897

Dette gjør det enkelt for kundene, som kan kaste plast i vanlig restavfall med god samvittighet.

Vi ble de første ukene introdusert til de ulike arbeidsområdene til ROAF. Vi fikk teste ut å arbeide på anlegget, på hver vår gjenvinningsstasjon samt en dag hvor vi satt på med hver vår sjåfør i renovasjonsbil. Som ansatte i kommunikasjonsavdelingen var det gunstig for oss å erfare hele linjen av ROAFs arbeid.

Som miljøagenter er en av våre arbeidsoppgaver å stå på stand for ROAF. Dette har vi trives veldig godt med. Vi fikk en god innføring i hvordan avfallshåndtering ble løst av ROAF, før vi kunne stille oss i Storgata i Lillestrøm under byfesten. Der kom vi i kontakt med alle som hadde noe de lurte på, om det måtte være gjenvinningsstasjonens åpningstider, hvorfor de kaster plast i restavfall, eller hvor majonestuben egentlig skulle kastes. Vi arrangerte også en sorteringslek for de minste og delte ut det folk måtte trenge for å gjøre det enklest mulig å sortere riktig hjemme.  

Vår hovedoppgave denne sommeren har vært å øke sorteringsgraden til ROAFs næringskunder. Et problem for ettersorteringsanlegget har vært svarte avfallssekker. Det er blitt erfart at folk i for stor grad kaster alt de IMG_1895får plass til i en slik sekk, for eksempel bilbatteri, slalomhjelm eller stol. Dette kan i beste fall føre til stopp på båndet i anlegget, i verste fall kan det føre til en ulykke. Det er vanskelig kontrollere innholdet i de svarte sekkene, derfor har ROAF fra 1. juni startet overgangsperioden fra svarte til gjennomsiktige sekker. For å sikre at kundene mottar denne informasjon og tar det på alvor har vi altså reist rundt i Romerike i ROAF-bilen og kontrollert kundene. Vi har av rapporteringen lært oss et dataprogram som heter KOMTEK, samt brukes Excel flittig for å skaffe oversikt.

Gjennom sommeren har vi fått erfaring i hvordan bransjen fungerer. Varierende arbeidsoppgaver og mye frihet til å løse oppgavene slik vi føler er mest gunstig har gjort at det er inspirerende å dra på jobb hver dag. Vi kan derfor sterkt anbefale å søke sommerjobb gjennom REdu.

 

-Nora Sagatun og Håkon Mjell