Kaja Daviknes Sørgard om internship i BIR


Kaja_BIRLes Kaja Daviknes Sørgard sin fine og uttrykksfulle historie om det første møte med BIR og bransjen.

Det har vært en uvanlig uke i Bergen. På én uke har det knapt vært en halv millimeter nedbør, og restene av vinterens giftlokk over byen er byttet ut med en sky av sommerlig grill-os. Værsyke bergensere har tilbrakt all sin tid utendørs, enten det er på sin egen altan eller på byfjellene. Som bergenser kunne jeg skrevet en avhandling om hvordan den siste vær-uken kommer til å gå inn i historiebøkene, men for meg har denne uken har vært uvanlig og spennende av andre grunner enn det. Jeg har hatt min første uke som «Summer Intern» i BIR, Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap som en del av avfallsbransjens kompetanseprosjekt, Redu. BIR AS er et av Norges største renovasjonsselskap, og er ansvarlig for avfallshåndteringen til de 339 535 innbyggerne i BIRs ni eierkommuner. Her skal jeg være i totalt fem uker i sommer, og er med på å kartlegge den demografiske sammensetning i Bergen sør og Os kommune, som oppstartsundersøkelser for etableringen av en ny gjenvinningsstasjon i Os.

Landets værtjenester er kanskje aller mest brukt og omdiskutert her i regnbyen Bergen, og det var ikke tilfeldig at omvisning og befaring i Os kommune ble lagt til onsdag 19. juli. I strålende sol viste en lokal BIR’er, Torbjørn Lepsøy, oss de fineste utkikkspunktene i Os kommune, med utsikt over fjord, fjell, skjærgård og kommunens siste utbyggingsprosjekter. Et stopp innom Os gjenvinningsstasjon viste en ryddig men knapp tomt med lite utvidelsesmuligheter. Siden 2010 har antall besøkende økt med 81 %, og de siste årene har økningen vært på over 3000 besøk i året. Behovet for ny tomt begynner å bli uunværlig, og jeg får være med på prosjektet fra startfasen. Det er mye nytt for en ingeniørstudent, men innblikket i bransjen er svært verdifullt for masteroppgaven som skal leveres til våren.

For en bransje i vekst, med mange uløste utfordringer er mulighetene store og arbeidsoppgavene mange. Denne første uken har introdusert meg for allsidigheten i et renovasjonsselskap. Det handler ikke bare om å hente og håndtere boss (som det jo heter i Bergen), men for et selskap som BIR må også dialogen med kommunene opprettholdes, utbygginger følges tett, samtidig som fornying og tilpasning av avfallsløsninger utføres. Og innimellom må katter på avveie hentes ut av containere (heldigvis mer sjeldent). Også utviklingen innen avfallsbransjen må kartlegges og planlegges, omstilling gjennomføres. BIR erfarte i 2016 at innsamlet restavfall fra husholdningene gikk ned, sannsynligvis som følge av endringen til en fleksibel gebyrmodell som følger «forurenser betaler»-prinsippet, slik at innbyggerne som kaster mer, betaler mer. Dette ser ut til å ha gjort bergensere flinkere til å sortere, for statistikken viser samtidig en økning i innsamlet plast, glass og metall. Dette er et av flere prosjekt som er spennende å følge framover, og jeg ser fram fire lærerike uker til hos BIR

-Kaja Daviknes Sørgard

AvfallNorge_Onsdag-67 Bilde av (f.v.) Arne Johan Tuvin (administrasjonsdirektør), Torbjørn Lepsøy, Kaja Daviknes Sørgard (meg) og Fredrik Egenæs (stasjonsleder, Os gjenvinningsstasjon) på Os gjenvinningsstasjon.