Marie Sørum om bransjen og internship i Øsfoldforskning


Marie Sørum har allerede sett mye av bransjen i år. I juni stod hun på scenen under årets konferanse “Sirkulær fremtid” med appideen Scan’n throw sammen med Stella Wergeland, Caja Charlotte Fagernæs og Anne Hertzenberg. I sommer jobbet hun i Østfoldforskning AS. Her skriver hun litt om sine erfaringer fra sommerens internship.

Jeg opplever bransjen som veldig imøtekommende og veldig intereMarie Sørumssert i oss studenter. Det er tydelig at mange sitter på mye kunnskap, og at de mer en gjerne deler denne kunnskapen videre. Det er et stort pluss for oss som er på vei inn i denne bransjen. I tillegg er alle veldig opptatt av de viktige spørsmålene rundt klima, miljø og hvordan ressursene kan utnyttes best mulig.  Alle ønsker virkelig å gjøre en forskjell, og tror på at den sirkulære økonomien er veien å gå. Det er veldig inspirerende å få et innblikk i denne bransjen.

Jeg har fått sommerjobb i Østfoldforskning, som har livsløpsanalyser og miljødokumentasjon som sitt hovedfelt. Det er veldig dyktige mennesker som jobber i bedriften, og jeg har fått mye god hjelp!

I sommer er jeg involvert i to prosjekter, bærekraftig biogass og et prosjekt om emballering av norske grønnsaker med tanke på redusert matsvinn (REforReM).  I biogassprosjektet har jeg fokus på Romerike biogassanlegg på Nes, og Lindum sitt biogassanlegg i Drammen. Jeg skal lage en miljødeklarasjon av biogassen produsert på hvert av anleggene. Anleggene er veldig forskjellig. De bruker ulike typer substrat inn i reaktoren, og utbytter bioresten både tørr og flytende. For å se på forskjellene bruker jeg innhentet data fra anleggene og programmet SimaPro. Det har tatt litt tid å sette seg inn i SimaPro, likevel kommer jeg til å ha god nytte av dette i masteroppgaven min. Dataene jeg har jobbet med til sommerjobben kan jeg mest sannsynlig bruke videre i masteroppgaven. Det er veldig fint å få startet med masteroppgaven allerede i sommer.

For å få tak i nødvendige data fra Romerike biogassanlegg, var jeg på besøk på anlegget. Der fikk jeg omvisning og lærte mye nytt om biogass. Besøket ga meg et godt inntrykk av hvor avansert biogassanlegg er, og at det er mye som skal fungere før biogassen og bioresten kan tas i bruk. Et annet inntrykk jeg sitter igjen med er hvor viktig og bra det er at matavfall, slam, septik og gjødsel kan utnyttes som en ressurs. Dette er god motivasjon for å skrive en masteroppgave om biogass.

I emballasjeprosjektet ser jeg på hvor lenge norsk blomkål og brokkoli ligger ute i butikken før kvaliteten reduseres, de kjøpes av forbrukere eller kastets av ansatte i butikken. Grønnsakene merkes med gummistrikker med ulike farger. Dette har vært et fint prosjekt å holde på med, siden det er en mer praktisk oppgave utenfor kontoret. Det viser seg at det er mange meninger rundt emballering og matsvinn, og at svaret ikke alltid er å kutte ut all emballasje. Det har vært nyttig å høre hva frukt- og grøntansvarlig i matbutikker, kunder, produsenter, distributører og forskningsmiljøer mener om denne saken.

Jeg gleder med til to uker til med sommerjobb i Østfoldforskning og er veldig takknemlig for innblikket i en spennende bransje, og all lærdom jeg tar med meg videre.

-Marie Sørum