Tomas Skaar Vadset om internship i Tafjord Kraft Varme


Tomas Skaar Vadset har fire år med fartstid i bransjen. Her forteller han litt om sin erfaring med arbeid med fjernvarme.

Jeg heter Tomas Skaar Vadset. Jeg er 20 år og skal begynne med mitt andre år på elkraftsystem på NTNU i Ålesund. Jeg har hatt sommerjobb i Tafjord Kraft i Ålesund i fire år. Dette var altså ikke mitt første møte med denne bransjen. Tafjord Kraftvarme har et forbrenningsanlegg der de brenner søppel og bruker det til fjernvarme og strømproduksjon.

I løpet av disse fire årene har jeg for det meste hvert med å jobbe med fjernvarme. Etter hva jeg har sett av denne bransjen, virker dette som en bra bransje. Mange som ser røyken som kommer ut av skorsteinene på forbrenningsanlegget tror at den er forurensende, men det er mesteparten vassdamp. Dette er en fin måte å bli kvitt søppelet på og bruke energien man får til noe fornuftig. Askeavfallet etter forbrenningen blir sortert for å ta ut alt av metall. Det blir tatt ut metallfraksjoner helt ned til sandkornstørrelse.

Jeg har gjort litt forskjellig i løpet av denne sommeren. En av oppgavene jeg har hatt var å se på muligheten til å bruke effekten som kommer fra forbrenningsanlegget til å lade elbiler. Nå seller de denne effekten, mens min oppgave var å se om det lønnet seg å bruke denne effekten til elbiler og elbusser. Jeg har også brukt AutoCAD til å tegne fjernvarmesentraler. En ting som jeg liker med sommerjobben min, er at nesten ingen av dagene er helt like. Vi reiser ut dersom ting ikke er som det skal, for eksempel dersom en bygning ikke har nok varme.

-Tomas Skaar Vadset

Tafjord kraft