Irmeline de Sadeleer om internship ved NTNU


Irmeline har hatt et litt annerledes REdu-internship ved Institutt for Industriell Økologi ved NTNU. Her har fått innblikk i viktige tema for bransjen og fått forberede seg til sin masteroppgave som hun skal skrive i samarbeid med Trondheim Kommune. Her kan du lese litt om hennes opplevelse i sommer.

NTNU_hovedbyggetSom sommerintern, har jeg holdt til på Instituttet for Industriell Økologi på NTNU. Ved å sitte der har jeg, i tillegg til å ha fått et godt nettverk, fått et innblikk i hvordan akademia fungerer, og hvilke temaer som er i vinden.

Jobben har hovedsakelig gått ut på å utforme min kommende masteroppgave. Den skal skrives i samarbeid med Trondheim kommune, som i ferd med å utvikle en ny avfallsplan for perioden 2018-2030. Oppgaven skal handle om å kvantifisere miljøeffekten av matsvinnreduksjon i husholdningene, sammenlignet med økt resirkulering av matavfall (biogassproduksjon) i Trondheim kommune.

Det mest spennende i sommerjobben har vært å hatt en tett dialog med kommunen, noe som vil fortsette i masteroppgaven. Forstå hvilken type kunnskap de mangler og ønsker, og hvordan dette kunne kombineres med verktøy innenfor industriell økologi har vært utfordrende. Kommunen har gjort en del arbeid angående matsvinn allerede, men min oppgave kommer til å dekke et området hvor det finnes lite kunnskap. Det har vært veldig artig at de har vist så mye interesse!

Selv om jeg ikke har vært i direkte kontakt med bransjen, har det vært artig å være involvert på den politiske siden av saken – altså kommunens planer og strategier. Siden det er mange avfallstømmer som skal håndteres, er det også mange involverte aktører. Kommunen vil tilpasse seg, og inkludere alle; men samtidig gjøre det som er helhetlig best for kommunen og sine innbyggere. Jeg har fått inntrykk at det er en veldig annerledes tilnærming til avfallshåndtering enn det et håndteringsselskap har.

Irmeline de Sadeleer