Kadja og Vilde om internship hos Lindum AS


Lindumkonsernet har virksomhet innen deponi, biologiske prosesser, avfall og miljø. Vi jobber hos Lindum i Drammen, i all hovedsak med biogassanlegget. Lindum produserer biogass ved mikrobiell utråtning av hygienisert kloakkslam og matavfall i store bioreaktorer, og biogassen brukes blant annet som drivstoff i RfD sine renovasjonsbiler. Mikrobene er avhengige av relativt spesifikke levekår, og en av de viktigste oppgavene våre er å sørge for at de biokjemiske forholdene i reaktorene er som de skal.

Første dag på jobb ble vi utstyrt med arbeidstøy og vernesko, og opplært i hvordan man kan ta ut prøver fra ulike uttakspunkter i biogassanlegget. På laben analyseres prøvene. I starten av perioden vår var faktisk ikke biokjemien helt som ønsket, og vi ble sendt opp til toppen av råtnetankene for å måle gassammensetningen. I slike situasjoner er det også viktig med god dialog med driftsoperatørene, slik at vi kan holde hverandre oppdatert på forholdene i fabrikken.

I tillegg til oppfølgingen av biogassanlegget, er vi involvert i et av Lindum sine pilotprosjekt hvor det brukes hypertermofil forbehandling av matavfall som potensielt kan gi høyere biogassutbytte. Dette Hyperthermics-prosjektet foregår blant annet i samarbeid med universitetet i Regensburg i Tyskland, som vi av og til må sende prøver til for analyser som ikke kan gjennomføres her. På laben tester vi forbehandlingsproduktet i et småskala biogassanlegg for å undersøke hvilken effekt det kan ha på biogassproduksjonen. Med dette prosjektet lærer vi å tenke ut årsaker til de effektene vi observerer, men også hvordan man kan sette opp forsøk som senere kan ha både en vitenskapelig verdi og bruksverdi.

Møtet med Lindum og avfallsbransjen er veldig spennende. Vi møter mange forskjellige folk med ulike bakgrunner, som gir en god blanding av akademikere og faglærte og et særdeles godt arbeidsmiljø. Vi er begge opptatt av dagens klimaproblem, og synes vi har fått et godt innblikk i hvor enormt viktig denne bransjen er, og vi tror ikke den blir noe mindre viktig i fremtiden. Det er gøy å se hvor mange smarte løsninger man kan komme frem til hvis man samler flinke og nysgjerrige hoder på ett sted.

Lindum har lært oss mye om hvordan sirkulær økonomi kan utføres i praksis. Her tas det imot mange typer avfall, hvor mye av det organiske kan brukes i biogassproduksjon. Fra biogassanlegget vil det også være igjen en fast fraksjon som kan brukes i jordbruk til dyrking av mat. Sirkelen sluttes ved at matavfallet som produseres fra dette igjen vil kunne brukes i biogassproduksjon.

Avfallsbransjen er jo ikke nødvendigvis så glamorøs, men vi har erfart at det ikke er noe problem å bli litt “skitten under neglene” så lenge det vi driver med er interessant. I tillegg er det ikke feil at lunsjen er himla god, og vi som “fattige studenter” nyter godt av at veien til gjenbruksstasjonen er kort.

-Kadja og Vilde

Vilde1
Her gir Vilde mat til bakteriene til småskalareaktorene. Systemet kalles AMPTS (Automatic Methane Potential Test System) og er én million ganger mindre enn det reelle anlegget.

 

Kadja
Kadja tar ut prøve fra bunnen av Hyperthermicsreaktoren.

Vesar_si
Disse to store tankene er råtnetankene. Her produseres biogassen av metanproduserende mikrober. På toppen av disse kan man måle sammensetningen av biogassen, og her finner man kanskje Drammens fineste utsikt.

Kadja2
Kadja på gjenbruksstasjonen. Denne stolen ble ikke med hjem, men vi har blant annet funnet ski, en hylle, helt ubrukte sko (som passet) og en fin lykt. Gjenbruksstasjonen er åpen for alle, både hvis man vil finne seg noe gull eller bli kvitt noe som fortsatt kan brukes – helt genialt synes vi.