Fire studenter dro til Addis Abeba


Denne sommeren fikk også fire studenter reise til Etiopias hovedstad, Addis Abeba, for å hjelpe til med å etablere en sirkulær økonomi der. Mathias, Siri, Stine og Thivviya fikk sommerjobben som summer intern hos Penda Manufacturing. Penda er i etableringsfasen og arbeider med å innføre resirkulering av papp og papir i Etiopia.  Bedriften er kun er to år gammel, men er allerede i stor vekst med et nettverk av 7000 innsamlere og 50 egne ansatte. Målet for sommeren 2017 var blant annet å skape ytterligere 100 arbeidsplasser ved å inngå samarbeidsavtaler for resirkulering av papp og papir fra store offentlige og private institusjoner, framfor dagens praksis der alt avfallet samles inn og dumpes på søppeldynga.

Studentene skriver om sine erfaringer:
– Internshipet i Penda har vært både utfordrende og lærerikt, og har gitt oss et unikt innblikk i hva det innebærer å drive business i et utviklingsland som Etiopia. For eksempel er samfunnet svært hierarkisk og relasjonsbasert, noe som gjorde at vi måtte jobbe taktisk, gjennom nettverk og i team for å se raske resultater. Å få jobbe i utlandet har vært en drøm hos oss alle lenge, og opplevelsen og kunnskapen vi har fått i sommer har uten tvil gitt oss mange gode erfaringer å ta med videre!

Addis abebba