Borghild Storaas om sitt internship i Asker kommune


Navn: Borghild Storaas

Studieretning: 5. klasse økonomi og administrasjon, retning strategi, på NMBU

 

I sommer har Borghild jobbet i Asker kommune, hos Faggruppe gjenvinning. Hennes mål har vært å lære om avfalls- og gjenvinningsbransjen, samtidig som at Asker skal ha noe igjen for å ha hatt henne som intern. Her kan du lese mer om hennes erfaringer.

 

Faggruppen består av sju engasjerte ansatte, og hver gang noen kommer tilbake på jobb etter ferie, er de raske med å spørre om hvordan avfallsordning feriedestinasjonen hadde. Mentoren min, og resten av faggruppen, har sørget for at jeg har fått oppleve mye forskjellig. Ved å få bli med på en rekke befaringer har jeg sett utfordringer knyttet til avfall. Deretter har jeg fått jobbe med å finne løsninger på problemene. Jeg har jobbet med sosiale medier i sommer og postet fakta om avfall og gjenvinning på kommunens Facebook-siden og Instagram. Jeg har blant annet vært på Yggeset gjenvinningsstasjon og sett hvor mange fullt brukbare gjenstander som blir kastet. Der var jeg med på å sortere ut leker som var i så god stand at vi kunne dele dem ut til barnehager og skoler i kommunen. Fremover skal jeg bare kjøpe brukte leker til tanteungene mine! Jeg har deltatt på alt fra budsjetteringsmøte til tur med lastebil for å levere avfall på anlegg i Oslo.

En ting er sikkert, organiseringen av avfall er komplekst. Likevel har faggruppen mange prosjekter gående som går utenfor daglig drift. Asker kommunes visjon på avfallsområdet frem til 2023 er: Sorter avfall – skap verdier. Jeg er imponert over målene de har satt. Matsvinn og restavfall skal reduseres vesentlig. Minst 60% av avfallet skal materialgjenvinnes innen 2025. Samtidig har de mål om en kostnadseffektivitet på minst 80% og at innbyggernes tilfredshet med tjenestetilbudet skal økes til minst 80%. Til tross for at jeg er en stolt Stor-Elvdøl, synes jeg at Asker er en kommune å se opp til. Det blir spennende å se om de klarer å nå disse høye målene.

REdu og internshipet i Asker kommune har gitt meg mulighet til å få innsikt i avfallsbransjen. Vi lever i en verden med store miljøutfordringer, og jeg er overbevist om at innovasjon og utvikling av avfallsbransjen vil være viktig i tiden fremover. Min tid i Faggruppe gjenvinning har gjort meg enda bedre rustet og motivert til å skrive masteroppgave innen strategi i avfallsbransjen våren 2019.  Kanskje kan jeg en dag være et av hodene som bidrar til utvikling av nye og bærekraftige avfallsløsninger?