Eva Karen Karachristianidis om sitt internship i IVAR


Navn: Eva Karen Karachristianidis

Studieretning: 5. klasse, Master of Science in Agroecology, ved NMBU

 

IVAR – Interkommunalt vann, avløp og renovasjon, holder til i Stavanger og har som formål å anlegge og drive kommunaltekniske fellesanlegg for vann, avløp og renovasjon. Selskapet leverer blant annet rent drikkevann, behandler avløpsvann og tar imot og viderefordeler avfall fra alle eierkommunene. Eva Karen forteller her mer om hennes arbeidsoppgaver og erfaringer fra tiden som REdu-intern i IVAR.

 

Min oppgave hos IVAR er å undersøke temaet biokull og potensialet for å produsere og distribuere dette i Stavanger-regionen. Dette blir temaet for masteroppgaven min, som skal være et case-studie fokusert på veksthusnæringen i to av kommunene i regionen.

Jeg fikk i utgangspunktet et åtte ukers internship. Disse åtte ukene ble fordelt over 16 uker i halv stilling. Det vil si at jeg blir hos IVAR frem til midten av september. Vi valgte å gjøre det på denne måten for å gjøre arbeidet med oppgaven lettere gjennom å forlenge tilgangen til IVAR sine ressurser, og også fordi det kan være vanskelig å få tak i folk midt i sommerferien og midt i høysesongen for veksthusene.

 

Arbeidet så langt har gått i å:

  • Lese meg opp på temaet biokull
  • Lage et utkast til masteroppgaven
  • Studietur til Østerrike sammen med International Biochar Initiative
  • Møter og samtaler med nøkkelpersoner i de aktuelle kommunene og organisasjonene
  • Forberedelse til to presentasjoner jeg skal holde i slutten av august
  • Forberedelse av invitasjoner til intervju som skal sendes ut til veksthusbøndene per post
  • Forberedelse til intervjuene jeg skal gjøre i løpet av september og oktober

 

Biokull er et veldig interessant og aktuelt tema, som er nytt for de fleste, og som vi nok får høre masse om i årene som kommer. Jeg har laget et lite informasjonsskriv om biokull, for de som er interesserte i å lære litt mer om det. Ellers er IVAR en spennende bedrift å få være en del av, med engasjerte mennesker og fremtidsrettede ideer. Jeg er blitt svært godt mottatt. Anbefales!

 

Med vennlig hilsen

Eva