Tonje Liverød om sitt internship hos BIR/Invertapro


Navn: Tonje Liverød

Studieretning: 5. klasse, Energi og miljø, ved NTNU

 

I fjor hadde Tonje REdu internship hos Vesar i Tønsberg, og fikk sitt første ordentlige møte med avfallsbransjen. I løpet av det siste året har hun tatt flere fag knyttet til avfall og ressurser på NTNU. Hun ble også inspirert til å finne et avfallsrelatert tema til masteroppgaven, og fikk høre at BIR engasjerte seg i et prosjekt med insekter som metode for behandling av matavfall. Etter en mail og skype-samtale ble hun tilbudt sommerjobb på Voss. Her kan du lese mer om hennes erfaringer.

 

På Voss holder nemlig Invertapro til, og det er de som driver med insekter. Invertapro er en gründerbedrift som ble stiftet i Tanzania i 2014, der de brukte svart soldatflue (black soldier fly) for å håndtere matavfall fra lokale markeder. I 2016 startet de opp i Norge, og i 2017 begynte de å produsere insekter på Voss. Målet er at insektene skal spise matavfall, for så å brukes som fôr i akvakulturindustrien som et mer bærekraftig og lokalprodusert alternativ til blant annet fiskemel og soya. I sommer har jeg altså vært melbillerøkter, på Voss (røkter betyr i denne sammenheng en som passer på husdyr). Invertapro produserer i dag insekter basert på rene ressurser for humant konsum, såkalt «Mjølmums», og for at det skal være noen insekter å spise så må noen produsere dem. Derfor har jeg fått opplæring i oppdrett av insekter, og det tror jeg ikke det er mange i Norge som har!

 

I tillegg til å produsere insektene har jeg selvfølgelig også smakt på dem, og jeg må si at jeg synes det er veldig godt. Tørkede melbillelarver smaker litt nøtteaktig. I sommer har vi også eksperimentert med chilismak på larvene, og hadde i den forbindelse flere runder med smakstesting på kontoret. Kjartan, som er hanen som bor på gården der insektene ales opp ,spiser også larver til middag hver dag. Det synes han er veldig godt og han lusker stadig rundt på utsiden, spesielt hvis vi sitter ute og spiser lunsj, i håp om å få flere larver. Produksjonen til Invertapro er i dag relativt liten, men en storskala fabrikk er under planlegging. Her har jeg også fått være med å bidra med research for å videreutvikle produksjonen av insekter til større skala. Jeg har altså hatt veldig varierte arbeidsdager her på Voss, med både oppdrett av insekter og kontorarbeid.

 

Hvorfor er jeg så interessert i insekter når det snakkes om avfall, lurer du kanskje på? Jo, fordi insektene skal fôres på avfall og restråstoffer. Insekter har organisk materiale som favorittmat, og ved å fôre dem med organisk avfall sørger vi for at næringsstoffene som er bundet i organisk materiale og som ellers er vanskelig å utnytte, gjøres tilgjengelig for dyr og planter. Dermed oppsirkuleres matavfall til å bli høyverdig protein og gjødsel, ettersom insektene kan fôres til fisk og insektenes avføring, også kjent som «frass», er et naturlig gjødselprodukt. Insektene sørger rett og slett for gjenbruk av viktige næringsstoffer, og for at avfall får nytt liv og fortsetter i kretsløpet. Insekter som spiser matavfall er nettopp sirkulær økonomi i praksis!

 

Jeg synes det har vært veldig spennende å jobbe hos BIR og Invertapro i sommer, spesielt fordi jeg har fått være med på å bryte vei for en helt ny industri i Norge. Insektproduksjon som konsept er relativt nytt i Europa, og det er derfor strenge reguleringer knyttet til denne industrien. Blant annet er det ikke lov å fôre insekter med matavfall fra husholdninger per dags dato, men det gjøres mye forskning på området i dag, både internasjonalt og i Norge. Her til lands er BIR og Invertapro viktige aktører innenfor de nyvinningene som må gjøres, og de deltar aktivt i forskningen. Det synes jeg er veldig kult, og det har vært utrolig spennende å få et innblikk i denne prosessen. Engasjementet her på Voss og i Bergen har virkelig smittet over på meg, og jeg avslutter mine uker på Voss som insekts-entusiast og med et nytt perspektiv på ressursutnyttelse og bærekraftig utvikling. Noe av det som har inspirert meg mest er det å se at det som startet som en idé på NMBU på Ås, har utviklet seg til faktisk produksjon av insekter og samarbeid med noen av Norges fremste forskningsinstitutter og renovasjonsselskaper for å implementere sirkulær økonomi og FNs bærekraftsmål i praksis. Jeg er utrolig takknemlig for at BIR ga meg muligheten til å bli bedre kjent med produksjon av insekter hos Invertapro, og at jeg fikk være med å gjøre research for å videreutvikle industriell insektproduksjon i Norge basert på avfall og restråstoff. Nå gleder jeg meg til å ta fatt på mitt siste år på NTNU, og til å forhåpentligvis jobbe videre med dette i masteroppgaven min til våren!