Erfaringer fra REdu-internships


Summer Internships 2019

Carla Franziska Hoyer, ROAF

Carla Franziska Hoyer hadde sitt REdu-internship hos ROAF. Hun er student på NMBU og har studert biologi og botanikk, samt hatt fag om jord og klimaregulert dyrking (veksthus). Her forteller om hvilke erfaringer hun har gjort seg i sommer. 

Helene Marie Aamodt & Georg Devik, RfD

Helene Marie Aamodt og Georg Devik har jobbet for Renovasjonsselskapet for Drammensregion (RfD). RfD er et interkommunalt selskap og er ansvarlig for avfall fra 200 000 innbyggere fra ni forskjellige kommuner. Deres oppgave i sommer har vært å finne ut hvilken teknologi og tiltak RfD kan iverksette for å øke sorteringsgraden hos større samarbeid. Her forteller de om hva denne oppgaven gikk ut på.

Ida Oppen, Remiks

Ida Oppen studerer fornybar energi ved NMBU og har i sommer jobbet for Remiks Miljøpark. Hun fikk i oppgave å lage en case-studie om Remiks sin rolle i sirkulærøkonomien. I tillegg til dette har hun  gjort diverse kommunikasjonsarbeid. Her kan du lese mer om hennes erfaringer.

Soretti Watne & Ada Derdowska Pedersen, Avfall Norge

Soretti Watne og Ada Derdowska Pedersen var to av tre interner i Avfall Norge denne sommeren. Gjennom fem uker har de fått bryne seg på ulike arbeidsoppgaver. De har både jobbet individuelt og samarbeidet om å løse oppgaver. Her forteller de om deres erfaringer som interns hos Avfall Norge.

Lars Engesæth , Avfall Norge

Lars Engesæth er én av tre studenter som har jobbet for Avfall Norge i sommer. De har fått varierte oppgaver, deltatt på Avfall Norges årskonferanse og på feltarbeid.  Her forteller han litt om hvordan arbeidet har vært.

Desirée Linnemørken Swensen & Mathias Ausland Egeland , Trondheim Kommune

Desirée Linnemørken Swensen og Mathias Ausland Egeland studerer begge på NTNU, og har vært summer interns i Trondheim kommune. De har i hovedsak arbeidet med nedgravde løsninger i sommer. Her kan du lese mer om hva deres oppgave innebar. 

Helene Jorveit Lauvland, Avfall Sør

Helene Jorveit Lauvland studerer energi og miljø på NTNU og har hatt et internship i Avfall Sør gjennom REdu-programmet. Hun har hatt varierte arbeidsdager, og har fått stor frihet til å løse oppgaver. Her kan du lese mer opp oppgavene hun fikk tildelt som summer intern i Avfall Sør.

Camilla Merkesdal Solsvik, BIR Privat

Camilla Merkesdal Solsvik er student ved Norges Handelshøyskole, og har denne sommeren hatt et internship i BIR Privat. BIR står for Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap, og BIR Privat AS er ansvarlig for innsamling av husholdningsavfall. Her forteller hun om sine erfaringer i BIR. 

Summer Internships 2018

Ida Kristine Sole Semb, BIR Privat

Ida har de siste to årene hatt sommerjobb gjennom REdu sitt internship-program. Hun har blitt svært interessert i avfalls- og gjenvinningsbransjen og hvilke muligheter som finnes. I fjor jobbet hun for Avfall Norge, mens i år har hun jobbet med farlig avfall hos BIR Privat i Bergen. Her forteller hun om sine erfaringer fra REdu-internshipet.

Anne Hertzenberg, Avfall Norge

Anne Hertzenberg er én av to interner som fikk jobb i Avfall Norge i sommer. Hun har fått bryne seg på varierte arbeidsoppgaver, reist rundt og besøkt ulike avfallsbedrifter i Norge, og fått et unik innblikk i avfall- og gjenvinningsbransjens medlemsorganisasjon. Her forteller hun om sine erfaringer fra REdu-internshipet

Tonje Liverød, BIR/Invertapro

Tonje Liverød har i løpet av det siste året tatt flere fag knyttet til avfall og ressurser på NTNU. Hun ble også inspirert til å finne et avfallsrelatert tema til masteroppgaven, og fikk høre at BIR engasjerte seg i et prosjekt med insekter som metode for behandling av matavfall. Etter en mail og skype-samtale ble hun tilbudt sommerjobb hos Invertapro på Voss. Her kan du lese mer om hennes erfaringer.

Eva Karen Karachristianidis, IVAR

Eva Karen Karachristianidis har i sommer jobbet hos IVAR – Interkommunalt vann, avløp og renovasjon. IVAR holder til i Stavanger og leverer blant annet rent drikkevann, behandler avløpsvann og tar imot og viderefordeler avfall fra alle eierkommunene. Eva Karen forteller her mer om hennes arbeidsoppgaver og erfaringer fra tiden som REdu-intern i IVAR.

Mari Svenkerud, Avfall Norge

Mari Svenkerud ble ansatt i Avfall Norge gjennom REdu i sommer. Som intern blir du vist stort tillit og du blir kastet ut i det fra dag én, i positiv forstand. Dette har ført til at dagene har sust forbi og samtidig vært innholdsrike. Her kan du lese mer om Mari sin innholdsrike arbeidshverdag denne sommeren

Ingvild Wang & Kristian Ebnes, ROAF

Ingvild og Kristian har i åtte uker i sommer jobbet hos Romerike Avfallsforedling IKS. ROAF kjent for å ha Europas mest moderne ettersorteringsanlegg og mange land ser til Norge pga. dette anlegget. Her forteller Ingvild og Kristian om sine sommerjobber som miljøagenter hos ROAF.

Borghild Storaas, Asker kommune

Borghild Storaas går 4. klass økonomi og administrasjon, retning strategi på NMBU, og i sommer har hun jobbet i Asker kommune, hos Faggruppe gjenvinning. Hennes mål har vært å lære om avfalls- og gjenvinningsbransjen, samtidig som at Asker skal ha noe igjen for å ha hatt henne som intern. Her kan du lese mer om hennes erfaringer

Summer Internships 2017

Penda-internship, Addis Abeba, Etiopia

Mathias Koefoed Elvestad, Siri Nordén, Stine Øksnes Vornes og Thivviya Sivakumar har hatt noen litt anderledes internships denne sommeren. De fikk muligheten til å reise til Etiopias hovedstad, Addis Abeba, for å hjelpe til med å etablere en sirkulær økonomi i et utviklingsland med helt andre utfordringer enn i Norden. Les mer om studentenes erfaringer her

Sarah Wenpei Huang, RfD

Sarah Wenpei Huang studerer by- og regionsplanlegging og ble ansatt som intern i Renovasjonsselskapet for Drammensregionen sommeren 2017. Hennes arbeid ble oppsummert i en rapport med anbefalinger om og hvordan RfD burde involvere seg i plan- og byggesaker på en bedre måte. Les mer om hvordan avfall henger sammen med by- og regionsplanlegging her 

Charlotte Fagernæs, Oslo REN

Charlotte Fagernæs ble ansatt som intern i Oslo kommune, Renovasjonsetaten på bakgrunn av at hun skulle innhente kunnskap og relevant datamateriale til masteroppgaven. Fokusområdet hennes har vært å øke  materialgjenvinningsgraden i kommunen, ved å gå nærmere inn på de husholdningene i Oslo kommune som er minst gode til å kildesortere i dag. Les mer om hennes internship her

Kadja Bless og Vilde Holen, Lindum, Drammen

Kadja Bless og Vilde Holen hadde REdu-internships hos Lindum i Drammen sommeren 2017. Deres arbeidsoppgaver omhandlet hovedsakelig biogass, oppfølging av anlegget, og lab- og prosjektarbeid. De fikk eksempelvis sjansen til å delta i et pilotprosjekt hvor det brukes hypertermofil forbehandling av matavfall, og hvor hensikten er høyere biogassutbytte. Les mer her

Irmeline de Sadeleer, Trondheim kommune

Irmeline de Sadeleer fikk sommeren 2017 en gylden mulighet til å bruke internshipet sitt til å forme masteroppgaven. Hun skriver oppgaven i samarbeid med Trondheim kommune, og via sitt nettverk på institutt for industriell økologi på NTNU i Trondheim, har hun fått dypere innsikt i kommunal avfallshåndtering og fremtidig strategiplan. Les mer om hvordan masteroppgaven kan knyttes til sommerjobben her

Julie Hjellbakk Pettersen, Tafjord Kraft Varme

Julie Hjellbakk Pettersen fikk sitt første møte med avfall- og gjenvinningsbransjen gjennom internship i Tafjord Kraft Varme i Ålesund, et datterselskap under Tafjord Kraft AS. Hun ble mest overrasket over hvor omfattende avfallsbehandlingen er, at avfall faktisk er ressurser som kan brukes til noe nyttig og har stor verdi . Les mer om hennes erfaringer fra internshipet her

Tomas Skaar Vadset, Tafjord Kraft

Tomas Skaar Vadset hadde allerede hatt sommerjobb hos Tafjord Kraft AS i Ålesund i fire år da han sommeren 2017 ble tilbudt REdu-internship. Hans hovedoppgaver gjennom årene har vært knyttet til fjernvarme, men denne sommeren har han også jobbet med flere oppgaver tilknyttet forbrenningsanlegget.  Les mer om hans erfaringer her

Marie Sørum, Østfoldforskning

Marie Sørum tok med seg mange nyttig fagkunnskaper og inspirasjon til masteroppgaven gjennom sitt internship i Østfoldforskning AS. Hun arbeidet blant annet med bærekraftig biogass og et prosjekt om emballering av norske grønnsaker med tanke på å redusere matsvinn (ReforReM). Les mer om hennes arbeidsoppgaver her

Kaja Daviknes Sørgaard, BIR

Kaja Daviknes Sørgaard jobbet med å kartlegge den demografiske sammensetningen i Bergen sør og Os kommune, som en del av oppstartsundersøkelser for etablering av en ny gjenvinningsstasjon i Os. Sommerjobben ble hun tilbudt av BIR – Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap. Les mer om det første møte BIR og hennes internship her

Nora Sagatun og Håkon Mjell, ROAF

Nora Sagatun og Håkon Mjell har begge bakgrunn fra energi og miljø-studier på NTNU i Trondheim, og sommeren 2017 jobbet de som miljøagenter hos ROAF – Romerike Avfallsforedling IKS. De opplevde at de ansatte virkelig følte et felles ansvar for miljøet og dette verdigrunnlaget fulgte dem gjennom hele sommeren. Les mer om deres internships her

Tonje Liverød, Vesar

Tonje Liverød har et stort engasjement for avfall- og gjenvinningsbransjen og har deltatt på REdu-arrangementer og workshops siden oppstarten i 2016. Sommeren 2017 jobbet hun med ulike arbeidsoppgaver innen kildesortering og materialgjenvinning hos Vesar – Vestfold Avfall og Ressurs AS. Les mer her

Stella Wergeland, Østfoldforskning

Stella Wergeland jobbet sommeren 2017 med prosjektet SirkulærPlast i Østfoldforskning AS. I juni presenterte hun også appidéen Scan’n’throw på scenen under Avfall Norges årskonferanse, «Sirkulær fremtid», sammen med Marie Sørum, Caja Charlotte Fagernæs og Anne Hertzenberg. Her kan du lese mer om hennes internship og erfaringer fra bransjen