Om REdu


drop-of-water-7720_1920_RED

REdu er avfalls- og gjenvinningsbransjens store kompetanseløft.

REdus hovedformål er å få de kloke hodene inn i avfalls- og gjenvinningsbransjen, gjennom å styrke fagtilbud i høyere utdanning, satse på kompetanseutvikling, innovasjon og forskning og synliggjøre bransjens muligheter. REdu er et initiativ av bransjeorganisasjonen Avfall Norge i tett samarbeid med medlemmene og universiteter. Følg med for oppdateringer, eventer og muligheter i bransjen!

REdu står for både dine muligheter og bransjens muligheter, og spiller på ord som blant annet REsource Education, REssursutdanning, REdusere, REssurs, REuse, REcycle, REsource, REduce,