Samarbeidspartnere


klee-941597_1920_RED

Tett samarbeid mellom bransjeorganisasjonen Avfall Norge og medlemmer
REdu er et kompetanseløft for hele bransjen, REdu drives av bransjeorganisasjonen Avfall Norge og finansieres av medlemmene. Under ser du medlemmene som så langt er med på å gjøre REdu til en realitet for deg og bransjen.

Avfall Norge

Avfall Norge er en bransjeorganisasjon for avfalls- og gjenvinningsbransjen i Norge. Les mer.

Vil du som medlem være med som samarbeidspartner, har spørsmål, gode eksempler og innspill, ta kontakt med:

jens.maage@avfallnorge.no eller
silje.rosenlund@avfallnorge.no.

Tett samarbeid med universitetene og studentorganisasjonene

Prosjektteamet er i tett dialog med studentorganisasjonene på NMBU og NTNU, universitetene som er de første til å bli med på reisen med å sette avfall- og gjenvinning mer på agendaen.For bransjen bidrar REdu blant annet til å spre informasjon om muligheter til studentene, fremmer mer forskning og innovasjon på tvers i bransjen, og synliggjøre medlemmers lokale initiativ og gode eksempler.

nmbu_logo_rgb ntnu-logo-web

 

Les mer om NMBU

Les mer om NTNU


REdu-partnere

 

SHMIL logo

Søndre Helgeland Miljøverk IKS (SHMIL) er et interkommunalt avfallsselskap som ivaretar eierkommunenes forpliktelser innen renovasjon og avfallsbehandling. Selskapet eies av de 11 Helgelandskommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad. Til sammen er det rundt 41 000 innbyggere i disse kommunene. Les mer

BIR

BIR AS er Norges største renovasjonsselskap. Les mer

 

IVAR

IVAR (Interkommunalt vann, avløp og renovasjon) har som formål å anlegge og drive kommunaltekniske fellesanlegg for vann, avløp og renovasjon. Les mer.

 

Oslo-kommune-Renovasjonsetaten

Renovasjonsetaten har ansvaret for den kommunale avfallshåndteringen i Oslo, og tar hånd om alt avfall du produserer hjemme. Les mer.

 

RfD

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) har omtrent 80 000 husstander og 5000 hytter. Selskapet har ansvar for avfallsordningen i de ni eierkommunene Drammen, Hurum, Lier, Modum, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker. Les mer.

Trondheim kommune logo CMYK

Les mer

 

Asker kommune

Les mer

 

tafjord_sta-èende_logo_cmyk

Les mer

remiks

Remiks formål er å være totalleverandør av avfallstjenester både for husholdningene og næringslivet. Selskapet skal ivareta de lovpålagte tjenestene innenfor renovasjon i Tromsø kommune og Karlsøy kommune. Selskapet skal være et kunnskaps- og innovasjonssenter, og en regional pådriver innenfor tema knyttet til avfall og miljø. Oppgavene skal utføres på en effektiv, miljømessig og samfunnsansvarlig måte. Les mer.

 

Avfall Sør

Avfall Sør er et interkommunalt renovasjonsselskap eid av kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla. Vi tilbyr miljøriktige og kostnadseffektive avfallsløsninger til privatmarkedet og næringslivet, med størst mulig vekt på gjenvinning. Les mer.

 

Vesar

Vesar er kommunenes forlengede arm innen renovasjonsområdet. Det er kommunene som bestemmer hva Vesar skal utføre. Kommunene bestemmer også størrelsen på renovasjonsgebyret, og det er kommunene som vedtar forskriften (reglene) Vesar skal arbeide etter. Les mer.

 

Roaf

Romerike Avfallsforedling IKS er et interkommunalt avfallsselskap for kommunene Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Rømskog. Vi er ansvarlig for innsamling av husholdningsavfall i disse kommunene og betjener 190 000 innbyggere. Vi driver også Bøler avfallsdeponi og åtte gjenvinningsstasjoner, samt ordning for innsamling av farlig avfall. Vi har over 80 ansatte og en omsetning på vel 200 millioner.  Les mer

baerum-kommune

Les mer

 

Lindum logo

Lindum jobber målrettet mot å hele tiden utvikle de beste behandlingsløsningene for avfall og har et stort fokus på å utnytte alle ressursene i avfallet. Lindumkonsernet har virksomhet over store deler av Østlandsområdet rundt Oslofjorden og deler av Vestlandet og Sørlandet. Lindum har siden etableringen av selskapet i 1998 fokusert på å øke kompetansenivået i konsernet gjennom rekruttering og videreutdanning, og er i dag en bedrift med høyt kunnskapsnivå. Les mer