Mastersamarbeid

Mastersamarbeid 

Ønsker du å skrive masteroppgave om et tema som er relevant for avfall- og gjenvinningsbransjen?

Her er kontaktinformasjon til REdu-partnere som er interessert i masteroppgavesamarbeid:

(siden er under utvikling)

Trondheim kommune

Interesseområder: Åpen for dialog rundt tema og de har flere aktuelle problemstillinger tilknyttet hvert enkelt tema. Aktuelle tema er blant annet: Matavfall, Hageavfall, Digitalisering og Deponi.

Kontaktperson: Brage Hertzenberg-Nafstad

E-post: brage.nafstad@trondheim.kommune.no

Telefon: 91649063

Romerike Avfallsforedling IKS

Interesseområder:

Sentrale temaer: Kommunikasjon, kultur, psykologi, kildesorteringsadferd

Fokusområde: Gruppeorienterte tiltak for bedret kildesortering og økt materialgjenvinningsgrad

Kontakt person: Anne Hertzenberg

E-post: ah@roaf.no

Telefon: 481 39 222

VESAR

Avfall Sør

Lindum

Renovasjonsselskapet i Drammensregionen

REMIKS

Stena Recycling

Haugeland Interkommunale Miljøverk IKS

Søndre Helgeland Miljøverk

Asker kommune

Interesseområder:

  • Hvordan kommuner skal oppfylle nye krav i nasjonal avfallsforskrift?
  • Hvordan vi skal nå EU-mål – og/eller målene i Asker kommunes temaplan om klima?
  • Digitalisering av renovasjonstjenesten.
  • Effektivisering av arbeidsrutiner i drift.
  • Hvordan bør en moderne gjenvinningsstasjon se ut?
  • Ombruk.

Kontaktperson: Sven Moe Bjørnson, avdelingsleder avfall og gjenvinning

E-post: sven.moe.bjornson@asker.kommune.no  

Telefon: 957 20 786

Oslo kommune

Tafjord

Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap

IVAR IKS

Sirkula IKS

Øvre Romerike Avfallsselskap IKS

ReMidt IKS

NORSIRK

RENAS