Dette jobbet REdu-interns med i sommer


Denne sommeren har 25 studenter hatt internship i 12 ulike selskap i bransjen. Her kan dere lese hvor de jobbet og hva de jobbet med.

BIR
Malene Sighaug Bigseth var en av fem studenter som har hatt internship gjennom BIR i sommer. Hun var utplassert hos Invertapro på Voss gjennom samarbeidet de har med BIR. Her har hun hovedsakelig assistert innen strategifaget, der oppgaveområdet hennes inkluderte alt fra bl.a. strategiutkast, investorer, prosjektprioriteringer og prosessanalyser og til hjelp i produksjonen.

Anneli Kolås jobbet i Bergen Carbon Solutions via BIR. Bedriften er en oppstartbedrift som fremstiller karbon nanofiber av CO2. Hun har jobbet med organisasjonsvekst, og har bidratt med ulike oppgaver både administrativt ved kontoret og på fabrikken. I tillegg har hun vært med på renseprosessen og sett på emballasjeløsninger som det ferdige produktet skal pakkes i.

Mads Urang Nilsen jobbet i BIR privat med å lage et system for kontinuerlig nedstrømsløsning for ferdig utsortert avfall. Han så på hvor store mengder av hver materialtyper, hvor effektivt det er og om det finnes alternative løsninger. Finne nye aktører. Arbeidet var motivert av EUs avfallsdirektiv med større krav til materialgjenvinning. 

Linna V. Nguyen jobbet for BIR avfallsenergi med å utarbeide materiell for BIR Avfallsenergi rundt formidling av energigjenvinningen og renseprosessene, avfallet og bunnaskesorteringen. I tillegg så hun etter nye måleinstrumenter til energianlegget og beregningsmetoder for andel fornybar og fossil CO2 i røykgassen.

Lars Even Lyse Kåstad jobbet hos BIR Bedrift. Der har han hatt hovedansvaret for fôrproduksjonen deres. Det går ut på at de samler inn vegetabilsk matavfall fra næringsbedrifter, i hovedsak frukt og grønt. Dette blir så prosessert og sendt til Invertapro på Voss. Invertapro produserer larver som blir til dyremat eller som kan bli til menneskemat i form av mel eller snacks.


ROAF
Elise Johannesen og Tobias Bjerkomp jobbet i hovedsak med nytte/kostnadsanalyser av hente- og bringeordningen av glass- og metallemballasje, men fikk i løpet av sommeren også erfare flere sider av driften til ROAF. De fikk blant annet prøve seg på dronefotografering, sigevannsmåling, temperaturmåling av kompostranker, renovasjonsarbeid (innsamling) og vakt ved mottaksbåndet på ROAF sitt ettersorteringsanlegg (ESAR).

Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo kommune
Ane Marum Kvarme og Solveig Johannessen Gilleberg har jobbet med kartlegging av innsamling av tekstiler for Utviklingsavdelingen i Renovasjons- og Gjenvinningsetaten i Oslo kommune. Solveig har i tillegg jobbet for Handelens miljøfond, med analysearbeid innen kartlegging av private initiativer med formål om å redusere plastforsøpling i verden hovedsakelig til havs.

Trondheim kommune
Desirée Swendsen og Aurora Holen har jobbet i Trondheim Kommune. Her har de jobbet med kartlegging av renovasjon i, og rundt Trondheim sentrum, og har skrevet en rapport med våre funn og forslag til forbedringer som vil redusere mengden tungtrafikk som følge av avfallshåndtering. 

Trøndelag fylkeskommune
Kristian Karlsen, Mari Solheim og Tatiana Medeiros var interns i Trøndelag Fylkeskommune. De har jobbet med to forskjellige temaer: kildesortering og ombruk av EE-avfall. Når det gjelder kildesortering har de sett på hvordan det gjøres per i dag, og om er det den riktige måten å gjøre det på, samt muligheter for sirkulær økonomi i renovasjonsbransjen. I oppgaven som tar for seg ombruk av EE-avfall har de undersøkt forretningsmodellen og hvilke muligheter og begrensninger som eksisterer.

Trondheim renholdsverk
Peder Midttømme jobbet med å lage modeller for å kunne gi et anslag for hvordan man skal nå målet for ombruk i Trondheim kommune for Trondheim Renholdsverk.  

Remidt IKS
Zsofia Miklos jobbet med å bruke sin kompetanse rundt bærekraft, sirkulær økonomi og industriell økologi for å identifisere nye nøkkeltall for ReMidt IKS.

Asker kommune
Ruben Rygh, Maren Johanne Jermiassen og Elinor Brede jobbet i hovedsak med med drifting av renovasjonsløsningen i Asker kommune.

Avfall Norge – digitale interns.
Ragnhild Bjerkvik Alnes, Håvard Fossum, Hanna Rian Heggtveit, Even Glad Sørhaug, Soretti Watne og Rita Joyner hadde alle digitalt internship i Avfall Norge. 3 av 4 uker jobbet de med konseptutvikling, resten av tiden med andre prosjektoppgaver. Ragnhild og Håvard jobbet med utvikling av veileder for innsamlere av brukte tekstiler og kommunale avfallsselskaper med juridiske definisjoner på eierskap til brukte tekstiler, Even og Hanna jobbet med kartlegging av kommersielle verdikjeder for CO2 i andre EU-land, Soretti og Rita jobbet med å se på potensiale og forretningsmuligheter for digitale møteplasser.

Alle studentene påpekte at det var en mer kompleks bransje en de hadde sett for seg, men at dette var noe av det som var mest spennende. Alle kunne se for seg en fremtid i bransjen.

Selskapene som tok inn studentene var også veldig fornøyd. De mente alle studentene hadde gjort en fantastisk jobb, og trakk spesielt frem hvor selvstendige de er.

Ønsker du å ha hjelp av en dyktig student neste sommer? Ta kontakt med Jens.maage@avfallnorge.no

Her er et knippe av årets flinke REdu studenter