Vi gir mulighet for studenter å delta på Årskonferansen 2019 på Gardermoen med alle kostnader dekket. Konferansen samler 1.000 mennesker og er det største bransjeeventet i Norden. Det er en unik mulighet til å bli kjent med bransjen, knytte kontakter og få inspirasjon til masteroppgave. Plassene prioriteres for studenter som […]

Bli med på Avfall Norges Årskonferanse 18. – 20. juni ...


Navn: Ida Kristine Sole Semb Studie: 5. klasse, Produktutvikling og produksjon, ved NTNU   Ida har de siste to årene hatt sommerjobb gjennom REdu sitt internship-program. Hun har blitt svært interessert i avfalls- og gjenvinningsbransjen og hvilke muligheter som finnes. I fjor jobbet hun for Avfall Norge, mens i år har hun […]

Ida Kristine Sole Semb om sitt internship i BIR Privat


REdu internships er betalt sommerjobb i en REdu-partnerbedrift kombinert med relevant faglig arbeid på din bachelor- eller masteroppgave, og/ eller et eller flere interne prosjekter i bedriften. Målet i 2019 er å øke tilbudet og kunne tilby internships til 30 studenter over hele landet. 5 – 8 uker med full […]

Husk å søk REdu Summer Internships – frist 15.2.REdu har i høst deltatt på 3 Karrieredager!   18. september stod vi på stand på Universitetet i Oslo (UiO), 20. september var vi på NTNU i Trondheim og  10. oktober besøkte vi NMBU i Ås. Vi har snakket med utrolig mange engasjerte og nysgjerrige studenter. Det har vært studenter […]

REdu på Karrieredagene


Er du student og engasjert i fagtemaene kjemi, biologi, miljø, avfall og fornybar energi? Trenger du inspirasjon til bachelor- eller masteroppgaven?   Sirkula gir deg en unik mulighet til relevant arbeidserfaring i samråd med dyktige fagpersoner. Du får et godt innblikk i avfall- og gjenvinningsbransjen, nyttig fagkompetanse, og muligheten til […]

Studentoppgave i samarbeid med Sirkula IKS


Navn: Anne Hertzenberg Studie: 4. klasse, Fornybar energi, ved NMBU   Anne Hertzenberg er én av to interner som fikk jobb i Avfall Norge i sommer. Hun har fått bryne seg på varierte arbeidsoppgaver, reist rundt og besøkt ulike avfallsbedrifter i Norge, og fått et unik innblikk i avfall- og […]

Anne Hertzenberg om sitt internship i Avfall NorgeNavn: Tonje Liverød Studieretning: 5. klasse, Energi og miljø, ved NTNU   I fjor hadde Tonje REdu internship hos Vesar i Tønsberg, og fikk sitt første ordentlige møte med avfallsbransjen. I løpet av det siste året har hun tatt flere fag knyttet til avfall og ressurser på NTNU. Hun ble […]

Tonje Liverød om sitt internship hos BIR/Invertapro


Navn: Eva Karen Karachristianidis Studieretning: 5. klasse, Master of Science in Agroecology, ved NMBU   IVAR – Interkommunalt vann, avløp og renovasjon, holder til i Stavanger og har som formål å anlegge og drive kommunaltekniske fellesanlegg for vann, avløp og renovasjon. Selskapet leverer blant annet rent drikkevann, behandler avløpsvann og tar […]

Eva Karen Karachristianidis om sitt internship i IVAR


  Navn: Mari Svenkerud Studie: 3. klasse, Industriell økonomi og teknologiledelse, ved NTNU   Som intern i Avfall Norge blir du kastet ut i det fra dag én, og det i positiv forstand. De ansatte viser stor tillit til deg ved at de gir deg mange, varierte, krevende og spennende […]

Mari Svenkerud om sitt internship i Avfall NorgeNavn: Ingvild Wang og Kristian Ebnes Studieretning: 5. klasse, Energi og miljø, retning industriell økologi, på NTNU og 5. klasse, Miljø og naturressurser, retning limnologi og vannressurser på NMBU   ROAF – Romerike Avfallsforedling IKS drifter åtte gjenvinningsstasjoner, men er kanskje mest kjent for Europas mest moderne ettersorteringsanlegg. Mange land […]

Ingvild Wang og Kristian Ebnes om sine internship hos ROAF