Tidligere internships

Erfaring fra tidligere REdu-interns

Marte Østybye Larsen, GLØR, 2022

Studiested og type studie:

Jeg var ferdig med bachelor i internasjonale relasjoner ved University of Sussex i England våren 2022, og begynte på master i internasjonale miljøstudier på NMBU høsten 2022.

Hvor jobbet du og hva jobbet du med sommeren 2022?

Jeg jobbet hos GLØR på Lillehammer med deres ombruksprosjekt. Her kartla jeg og to andre flotte jenter ombrukspotensialet av det kunder leverer på gjenvinningsstasjonen. Gjennom flere forskjellige metoder hentet vi aktivt ut avfall som ellers ville blitt kastet. Vi reddet, priset og solgte avfall og dokumenterte funnene våre i en rapport som GLØR forhåpentligvis skal bruke til å bestemme en permanent ombruksløsning.

Hva fikk du ut av internshipet?

Jeg har fått et rikt innblikk inn i avfallsbransjen! Via mange fagkyndige personer har jeg lært om alt fra farlig avfall til materialgjenvinning, deponi og ombruk. Prosjektet har vært utrolig variert med sortering på gjenvinningstasjonen, kundekontakt, salg og rapportskriving. Jeg har satt så stor pris på erfaringen fra GLØR og vil ta den med meg videre i min karriere. 

Sigbjørn Larsen, Norsk Gjenvinning, 2022

Studiested og type studie: 

Studerer høsten 2022 Materialteknologi på 4. året ved NTNU Trondheim

Hvor jobbet du og hva jobbet du med sommeren 2022? 

Jeg jobbet for Norsk Gjenvinning i Oslo sammen med en annen student, på et todelt sommerprosjekt. Den første delen var i større grad økonomirettet, hvor vi har sett på hvor mye avfall som kommer inn til NGs anlegg i dag i forhold til tidligere. På denne måten får vi et innblikk i hvor mye avfall som kan komme til neste år, samt hvilket type avfall ulike kunder kaster. Del to var et prosjekt som gikk ut på å analysere hva og hvor mye av hver enkelt avfallstype næringer og industri kaster i restavfallet. Vi tok også et dypere dykk i hvilke typer plast som blir kastet. 

 Hva fikk du ut av internshipet? 

Det er en lang liste. Jeg har fått god innføring i alle deler av avfalls- og gjenvinningsnæringen. Det vil si at jeg har fått være med å hente avfall med lastebil hos kunder, følge løpet til alle ulike typer avfall gjennom anlegget og besøkt ulike anlegg som spesialiserer seg på ulike typer avfall. Jeg sitter nå igjen med en mye dypere forståelse for viktigheten i det å resirkulere, og hvordan alt henger sammen, fra produkter vi kaster og behandling av avfall, til råvarer som kan brukes i nye produkter. Jeg sitter også igjen med et inntrykk av at gjenvinningsbransjen er en svært fremadstormende bransje hvor du kan utgjøre en forskjell som har stor betydning for fremtiden. 

Ella Johanne Devold, Avfall Norge, 2022

Studiested og type studie:

Studerer høsten 2022 ved NTNU Trondheim: master i bionanoteknologi og bachelor i samfunnsøkonomi

Hvor jobbet du og hva jobbet du med sommeren 2022?

Jeg jobbet hos Avfall Norge, på et prosjekt om biogass og -gjødsel. Sammen med to andre studenter i bioteamet jobbet vi med tre oppgaver knyttet til disse temaene, med hovedmål å kommunisere til alle parter hvor verdifull biogjødsel- og biogassproduksjon kan være for klimaet, landbruket, industrien, økonomien, og mye mer. Vi samarbeidet om alle oppgavene, men fordelte hovedansvaret mellom oss. Jeg hadde ansvaret for utarbeidelse av en rapport hvor vi beregner biogassens potensiale for klimakutt og CCUS (karbonfangst, -utnyttelse og -lagring), noe jeg synes er viktig og interessant.

Hva fikk du ut av internshipet?

Jeg syns det gøyeste var å lære mer om biogass og -gjødsel. Å bygge videre på kunnskapen jeg har om de mikrobiologiske prosessene ved biogassproduksjon, og å se det i en helhet i et samfunnsperspektiv. Det å sette min tekniske kunnskap i en større sammenheng ga meg innblikk i hvordan jeg kan bruke kompetansen min i arbeidslivet. Jeg synes også det var supert å jobbe i et tverrfaglig team! Kollegene mine var ikke bare veldig dyktige og bidro med gode faglige innspill, vi hadde det også veldig gøy sammen.

Oscar Chr. Huseby, Norsirk, 2022

Studiested og type studie: 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU, studerer industriell økonomi og teknologiledelse (siv.ing., integrert master, begynte på tredjeåret høsten 2022).

Hvor jobbet du og hva jobbet du med sommeren 2022? 

Jeg jobbet hos produsentansvarsselskapet Norsirk i Oslo! Norsirk er ledende på blant annet el-retur, og jeg jobbet med å lage en kartlegging av B2B-markedet for ombruk av mobiler og printere/kopimaskiner. For Norsirk er det viktig å vite hvilke volumer det er snakk om i dette markedet, siden det ikke fremgår så klart av en del statistikker.

Hva fikk du ut av internshipet? 

Massevis! For det første ble jeg introdusert til en helt ny og spennende bransje, som på mange måter arbeider omvendt av de fleste studieeksemplene på for eksempel produksjonsvirksomheter. Jeg fikk jobbe med sirkulær økonomi, der returselskap som Norsirk spiller en avgjørende rolle. Jeg hadde møter med mange av de største aktørene i landet, som Telenor og Atea, og samlet inn viktig data for Norsirk. I tillegg ble jeg kjent med veldig mange svært dyktige og hyggelige kolleger i Norsirk. Jeg er veldig imponert over nivået på kontoret! Jeg gleder meg til å ta med meg alt jeg har lært hos Norsirk i studiet og karriéren fremover!

Fride Sanna, Avfall Norge, 2022

Studiested og type studie: 

Jeg ble ferdig med bachelor i kultur og kommunikasjon ved det samfunnsvitenskapelige fakultet på UiO våren 2022, og begynte på en master i Global Supply Chains and Logistics Management ved Universitetet i Sussex høsten 2022. 

Hvor jobbet du og hva jobbet du med sommeren 2022? 

Jeg jobbet hos Avfall Norge som kommunikasjonskoordinator for REdu-programmet. Jeg bygget opp og drev REdus nye instagramkonto (@REdu_intern), lagde artikler til Avfall Norges nettside, og holdt kommunikasjonen flytende blant REdu-studentene. 

Hva fikk du ut av internshipet? 

Først og fremst hadde jeg en helt utrolig spennende og morsom jobb-sommer hvor jeg ble kjent med så mange hyggelige mennesker! Jeg var på Den Magiske Fabrikken i Tønsberg, og hos HIM i Haugesund, hadde quiz og pizza-kveld på kontoret, samt fikk grillmat og øl på bedriftsbesøk. I tiden min hos Avfall Norge lærte jeg om alt fra deponi-håndtering til biogassproduksjon. Jeg var helt grønn når det kom til avfall- og gjenvinningsbransjen da jeg startet, og jeg er så takknemlig for den kunnskapen jeg tar med meg videre inn i masteren jeg starter på nå. REdu-internshipet er en erfaring jeg ikke ville vært foruten, og jeg anbefaler på det varmeste å søke seg inn neste år.

Solveig Johannessen Gilleberg & Ane Marum Kvarme, Oslo REG, 2020

Studiested og type studie: 

Begge studerte ved NMBU i 2020. Ane tok en bachelor i økonomi- og administrasjon, Solveig tok en master i fornybar energi.

Hvor jobbet dere og hva jobbet dere med sommeren 2020? 

Vi jobbet i Utviklingsavdelingen i Oslo REG. Her jobbet vi med å kartlegge hvordan innsamling og håndtering av tekstiler foregår i dag, med fokus på å finne en løsning for et nytt pilotprosjekt i kommunen. 

Hva fikk dere ut av internshipet

På grunn av korona ble det lagt opp til mye digitalt arbeid, men gjennom daglige møter, ukentlig fredagsquiz og besøk hos forskjellige deler av REGs virksomhet ble vi godt inkludert og fikk et godt innblikk i hvordan avfallshåndtering i kommunen fungerer. Vi syns begge det var veldig gøy å få jobbe i REG, og spesielt det å jobbe med tekstiler, som jo er et veldig dagsaktuelt tema. Det var en stor fordel at vi var to interns, da vi samarbeidet om alt, som bidro til bedre trivsel. Dette gjorde også at vi kunne kunne jobbe mer selvstendig. Vi fikk virkelig lære hvilke muligheter og utfordringer som ligger i dagens og fremtidens avfallshåndtering! Avfall er virkelig mer spennende enn man skulle trodd!

Helene Marie Aamodt & Georg Devik, RfD, 2019

Studiested og type studie: 

I 2019 studerte Helene fornybar energi ved NMBU og Georg studerte sivilingeniør ved UiT. 

Hvor jobbet dere og hva jobbet dere med sommeren 2019?

Vi jobbet for Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD). Oppgaven vår sommeren 2019 var å finne ut hvilken teknologi og hvilke tiltak RfD kan iverksette for å øke sorteringsgraden fra større samarbeid, som borettslag og sameier. RfD har som mål å øke kildesorteringsgraden til 55% innen 2025. 

Hva fikk dere ut av internshipet

Mens andre lå på stranda sommeren 2019, cruiset vi gjennom Drammens gater i RfD sin kule elbil, på befaring hos over 50 avfallsrom. Vi stod med hodet i avfallsbeholdere og hadde mange hyggelige samtaler med vaktmestere, styreledere og beboere. Datagrunnlaget fra disse befaringene var bakteppet vårt da vi senere så på nye metoder og teknologier RfD kan implementere. Det var lærerikt å få jobbe på innsiden av renovasjonsbransjen og se hvor kompleks og spennende den er. Vi så en bransje som gjør en utrolig viktig jobb med å holde materialer og ressurser i syklus – sirkulær økonomi i praksis! 

Ida Oppen, Remiks, 2019

Studiested og type studie: 

I 2019 studerte jeg fornybar energi ved NMBU. Jeg har også studert tre år med fotografi i Trondheim tidligere. 

Hvor jobbet du og hva jobbet du med sommeren 2019?

Jeg jobbet hos Remiks Miljøpark AS. Første dagen var jeg med på strandryddedag i Tromsø. Strålende vær, fantastisk natur og grilling i vannkanten etter endt arbeid skapte en flott start på internshipet! Resten av tiden var jeg for det meste på Remiks sitt hovedkontor på Tromsøya, og jobbet med planlegging og produksjon av bilder til ny hjemmeside. Jeg jobbet også med å lage en case-studie om Remiks sin rolle i sirkulærøkonomien.

Hva fikk du ut av internshipet? 

Jeg hadde aldri trodd jeg kom til å kombinere min tidligere utdannelse i fotografi med min nåværende utdannelse innen fornybar energi. Gjennom REdu og ansettelsen hos Remiks ble dette faktisk mulig! Ved å dra rundt og ta bilder ble jeg også kjent med mange ulike ansatte og fikk se sider av avfallsbransjen som jeg nok ellers ikke hadde fått erfaringer fra. Case-studiet innebar mye research om sirkulærøkonomi og å sette meg enda bedre inn i alt fra lovverk og EU-direktiver til hvordan andre avfallsselskaper jobber med sirkulærøkonomi og materialgjenvinning. Jeg sitter igjen med mye ny kunnskap om kompleksiteten i avfalls- og gjenvinningsbransjen, og hvor viktig denne bransjen er for å jobbe mot en bedre utnyttelse av jordas ressurser! Jeg vil absolutt anbefale andre å søke REdus summer internship. Særlig vil jeg anbefale å gå utenfor sin komfortsone ved å søke stillinger i hele Norge, og ikke holde seg bare til «sin» region.

Desirée Linnemørken Swensen & Mathias Ausland Egeland, Trondheim Kommune, 2019

Studiested og type studie: 

Både Desirée og Mathias studerte ved NTNU i 2019. Desirée studerte ingeniørvitenskap og IKT og Mathias studerte materialteknologi. 

Hvor jobbet dere og hva jobbet dere med sommeren 2019?

Vi jobbet i Trondheim kommune. En av de mange avfallsløsningene i Trondheim er nedgravde avfallsledninger, der avfallet suges opp av en sugebil eller inn til en terminal. Slike løsninger er praktiske å ha i boligområder der det bor mange mennesker tett. Men ettersom anleggene har kommet opp gradvis har det vært vanskelig å opprette rutiner for hvordan man skal dokumentere hvor rørene ligger. Dette var altså vår oppgave i sommer. Ved hjelp av måleutstyr og GPS-måler fant vi ut nøyaktig hvor avfallsledningene går, og deretter brukte vi QGIS for å bearbeide dataen og presentere det på kart.

Hva fikk dere ut av internshipet? 

Vi hadde veldig varierte arbeidsdager, med jobb både ute og inne. Det var givende å jobbe med et spesifikt oppdrag, som vi vet vil komme godt til nytte for de som håndterer avfallet i Trondheim. Vi så at det finnes mange sider ved avfallsbransjen, og at det er en bransje som hele tiden er i utvikling. Vi snakket med de som jobber i bransjen, men også «mannen i gata” da vi var ute og gjorde målinger, og alle hadde alltid noe å si om hvordan avfallet skal håndteres. Avfall angår absolutt alle, og derfor er det veldig spennende.

Helene Jorveit Lauvland, Avfall Sør, 2019

Studiested og type studie

I 2019 var jeg femteårsstudent på Energi og miljø ved NTNU. 

Hvor jobbet du og hva jobbet du med sommeren 2019?

Jeg var ansatt i Avfall Sør og jobbet med et prosjekt hvor jeg så på de nedgravde avfallsløsningene tatt i bruk i bydelen Posebyen. Avfall Sør opprettet en ny gebyrmodell i 2017 som  belønner dem som sorterer med et lavere gebyr, men det har blitt observert mye restavfall i bioavfallet, muligens grunnet at beboere i bydelen misbruker ordningen og kaster restavfall feil sted. Forurenset bioavfall fører til at biokomposten Avfall Sør lager av bioavfallet blir av dårligere kvalitet. Jeg ble satt til å dokumentere avvik og komme med mulige forslag til forbedringer 

Hva har du fått ut av internshipet? 

Jeg fikk stor frihet til å ta fatt i oppgaven slik jeg ville, og dermed fikk jeg god erfaring med å jobbe selvstendig og hadde varierte arbeidsoppgaver. Den ene dagen sto jeg til knærne i bioavfall og åpnet posene for å sjekke hvor gode folk er til å sortere. Neste dag syklet jeg rundt i bydelen for å snakke med beboerne, og dagen etter satt jeg på kontoret og behandlet data. En sommer i avfallsbransjen ga altså mange nye erfaringer, og jeg fikk lære mye om ulike deler av bransjen og alle mulighetene som finnes. I tillegg var det spennende å få et innblikk i hvordan hverdagen etter endt studietid kan se ut. Jeg har stor tro på at økt kunnskap gir større motivasjon til å sortere, og derfor var det gøy å snakke med beboere, spre informasjon og dermed forhåpentligvis å ha bidratt til at flere får motivasjon til å sortere!

Camilla Merkesdal Solvik, BIR Privat, 2019

Studiested og type studie: 

I 2019 tok jeg første året på master i strategi og ledelse ved NHH. 

Hvor jobbet du og hva jobbet du med sommeren 2019? 

Sommeren 2019 var jeg så heldig at jeg fikk jobbe hos BIR Privat AS. BIR arbeider for at kundene skal ha et likeverdig tjenestetilbud som oppleves enkelt, fleksibelt og tilgjengelig. Dette innebærer tilretteleggelse av moderne avfallsløsninger, fleksible gebyrer og videreutvikling av tjenester. I den forbindelsen arbeidet jeg med avfallsstatistikk og analysert utviklingen i leverte mengder på gjenvinningsstasjoner hos BIR og de andre interkommunale renovasjonsselskapene i Hordaland. Jeg undersøkte også konkurransemarkedet for avfallshenting direkte hos privatpersoner for å ha et grunnlag for å kunne ta stilling til om BIR skal etablere et slikt tilbud til kundene.

Hva fikk du ut av internshipet? 

Å få bli kjent med BIR var utrolig spennende, og avfalls- og gjenvinningsbransjen er så utrolig mye mer enn å samle inn boss, slik vi ser det i hverdagen. Bransjen er kompleks og ikke minst helt nødvendig for at mange deler av samfunnet skal fungere. BIR ga meg et innblikk i en bransje som går en spennende tid i møte i arbeidet mot en sirkulær økonomi. Jeg lærte mye i løpet av sommeren og vil ta med meg erfaringen i hverdagen hvor jeg vil fortsette å være en miljøpådriver. Dersom du, som meg, er usikker på om det kun blir tatt inn studenter fra NTNU og NMBU som REdu-interns, så anbefaler jeg deg å sende inn en søknad. Alle bedrifter trenger ulike kompetanser og dette er en mulighet du ikke vil gå glipp av!

Ingvild Wang & Kristian Ebnes, ROAF, 2018

Studiested og type studie: 

I 2018 gikk Ingvild i femte klasse på Energi og miljø med retning industriell økologi på NTNU. Kristian gikk femte året på Miljø og naturressurser med retning limnologi og vannressurser på NMBU. 

Hvor jobbet dere og hva jobbet dere med sommeren 2018?

Vi jobbet hos ROAF –  Romerike Avfallsforedling IKS. I åtte uker var vi med på å samle inn og klargjøre data som skal benyttes i et pilotprosjekt i 2019. Målet med prosjektet var å øke bruken av grønne poser til matavfall, samt å få ned graden av feilsortering. For å finne ut akkurat hvor mange som kildesorterer riktig i dag var vi ute i felt tre ganger i uken. Vi stod opp grytidlig for å oppfylle den store barndomsdrømmen: å få stå bakpå en renovasjonsbil! 

Hva har dere fått ut av internshipet? 

Mye! Vi fikk jobbe på ESAR – Europas mest moderne og verdens (!) mest automatiske ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall. Her fikk vi innblikk i hvor mye rart folk faktisk kaster i restavfallsbeholderen sin. Alt fra iPader til sparkesykler, store tepper og støvsugere. Feilsortering så vi mye av ute i felt også, og det gjorde at jobben føltes ekstra viktig. Det er ikke det at folk ønsker å gjøre feil, men mange vet rett og slett ikke hva som er riktig sortering og hvorfor det er så viktig. Vårt nye motto er derfor: “kunnskap til folket!” Sammen med de andre i ROAF jobbet vi for å nærme oss ROAFs mål om 70% materialgjenvinning og ombruk innen 2030. Det er et hårete og ambisiøst mål, men heldigvis er veien dit både lærerik og spennende.