REdu-internship erfaringer

Erfaring fra REdu summer internship

Solveig Johannessen Gilleberg & Ane Marum Kvarme, REG

Solveig Johannessen Gilleberg og Ane Marum Kvarme hadde sommeren 2020 6 ukers REdu internship hos Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG) i Oslo kommune. Begge studerer ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ane med bachelor i økonomi- og administrasjon, og Solveig med master i fornybar energi. 

Vi fikk jobbe i Utviklingsavdelingen til etaten. Vi  jobbet med å kartlegge hvordan innsamling og håndtering av tekstiler foregår i dag, med fokus på å finne en løsning for et nytt pilotprosjekt i kommunen. Oslo

kommune er ansvarlig  for innsamling og håndtering av kommunalt avfall. På grunn av korona ble det lagt opp til mest digitalt arbeid. Selv om det ble hjemmekontor store deler av sommeren, hadde vi daglige møter og ukentlig fredagsquiz med avdelingen. Vi ble med andre ord godt inkludert i avdelingen. Vi fikk også dra på besøk til forskjellige deler av REGs virksomhet, og fikk et godt innblikk i hvordan avfallshåndteringen i Oslo kommune fungerer. 

Vi syns begge det var veldig gøy å få jobbe i REG, og spesielt det å jobbe med tekstiler, som jo er et veldig dagsaktuelt tema. Det var en stor fordel at vi var to interns, da vi samarbeidet om alt, som bidro til bedre trivsel. Dette gjorde også at vi kunne kunne jobbe mer selvstendig. Vi fikk virkelig lære hvilke muligheter og utfordringer som ligger i dagens og fremtidens avfallshåndtering! Avfall er virkelig mer spennende enn man skulle trodd! 

Vi vil takke REdu og Utviklingsavdelingen (REG) for et flott internship! 

Helene Marie Aamodt & Georg Devik, RfD

Helene Marie Aamodt og Georg Devik har jobbet for Renovasjonsselskapet for Drammensregion (RfD). Helene studerer fornybar energi ved NMBU og Georg studerer sivilingeniør ved UiT. RfD er et interkommunalt selskap og er ansvarlig for avfall fra 200 000 innbyggere fra ni forskjellige kommuner. Deres oppgave sommeren 2019 var å finne ut hvilken teknologi og tiltak RfD kan iverksette for å øke sorteringsgraden hos større samarbeid.

Begge har kommet langveisfra, mest på grunn av buss for tog og rare kollektive forbindelser, men vi har vært veldig spente på hva sommeren ville by på. Bakgrunnen for oppgaven vår er at RfD har som mål å øke kildesorteringsgraden til 55% innen 2025, og mengden feilsortert matavfall skal halveres innen 2021. Samtidig ser man at sorteringskvaliteten på avfallet som kommer fra større samarbeid, som borettslag og sameier, er lavere enn fra eneboliger. RfD sine mål er ambisiøse og viktige, som gjør det viktig at RfD sitt tilbud til denne målgruppen er god.

Vår oppgave i sommer har vært å finne ut hvilken teknologi og tiltak RfD kan iverksette for å øke sorteringsgraden hos større samarbeid. Fremgangsmåte har vi fått velge selv, med litt hjelp fra vår gode veiledningsgruppe. Til slutt skal alt skrives i en rapport som RfD (forhåpentligvis) bruker senere. Mens andre lå på stranda har vi cruiset gjennom Drammens gater i RfD sin kule, stille elbil på jakt etter avfallsrom og –plasser som skal befares. I løpet av sommeren har vi undersøkt over 50 avfallsrom, stått med hodet i avfallsbeholdere og hatt med mange hyggelige samtaler med vaktmestere, styreledere og beboere. Datagrunnlaget fra disse befaringene har vært bakteppet vårt når vi senere har sett på nye metoder og teknologier RfD kan implementere. 

Avfall og renovasjon er noe alle har et forhold til og det har vært lærerikt å få jobbe på innsiden renovasjonsbransjen og se hvor kompleks og spennende den er. Vi har sett en bransje som gjør en utrolig viktig jobb med å holde materialer og ressurser i syklus – sirkulær økonomi i praksis!  

De åtte ukene i Drammen har gått veldig raskt! RfD har tatt godt imot oss – det har også den fantastiske kantina i første etasje. Vi har fått god oppfølging med ukentlige veiledningstimer, i tillegg til mange spennende og morsomme samtaler med alle på kontoret. Sommeren er snart over og innlevering av oppgaven like rundt hjørnet. Vi skal tilbake til studiet (litt blandede følelser til det), men erfaringene fra RfD skal vi absolutt ta med oss videre. Vi glemmer i hvert fall ikke den dagen vi ble bedt inn hos en solbrun pensjonist i bikini for å lære henne om kildesortering!

Ida Oppen, Remiks

Remiks Miljøpark AS sin visjon er å være ledende på avfall i Nord. Remiks har som formål å være totalleverandør av avfallstjenester både for husholdningene og næringslivet. Selskapet skal ivareta de lovpålagte tjenestene innenfor renovasjon i Tromsø kommune og Karlsøy kommune. Selskapet skal være et kunnskaps- og innovasjonssenter, og en regional pådriver innenfor tema knyttet til avfall og miljø. Oppgavene skal utføres på en effektiv, miljømessig og samfunnsansvarlig måte. Her forteller Ida Oppen om sine erfaringer som summer intern i Remiks. Hun studerer fornybar energi ved NMBU.

Min første dag hos Remiks Miljøpark AS var å være med på strandryddedag sammen med voksenopplæringen i Tromsø. Været var strålende, naturen var fantastisk, og etter en god innsats med rydding av plast og søppel var det grilling i vannkanten. En utrolig flott start på et spennende internship! Ellers i de åtte ukene jeg var hos Remiks var jeg for det meste på Remiks sitt hovedkontor på Tromsøya. En av arbeidsoppgavene har vært å jobbe med planlegging og produksjon av nye bilder til en ny hjemmeside for selskapet. Tidligere har jeg studert tre år med fotografi i Trondheim, og jeg hadde aldri trodd jeg kom til å kombinere min tidligere utdannelse med min nåværende utdannelse innen fornybar energi. Gjennom REdu og ansettelsen hos Remiks ble dette faktisk mulig! Ved å dra rundt og ta bilder ble jeg også kjent med mange ulike ansatte og fikk se sider av avfallsbransjen som jeg nok ellers ikke hadde fått erfaringer fra.

I tillegg til fotografering, bilderedigering og kommunikasjonsarbeid i forbindelse med ferieavvikling, fikk jeg også i oppgave å lage en case-studie om Remiks sin rolle i sirkulærøkonomien. Dette innebar mye research på området og å sette seg enda bedre inn i alt fra lovverk og EU-direktiver til hvordan andre avfallsselskaper jobber med sirkulærøkonomi og materialgjenvinning. Hos Remiks er det veldig mange kunnskapsrike mennesker med stort engasjement og stor vilje til å lære bort. Jeg sitter igjen med mye ny kunnskap om kompleksiteten i avfalls- og gjenvinningsbransjen, og hvor viktig denne bransjen er for å jobbe mot en bedre utnyttelse av jordas ressurser! Jeg vil absolutt anbefale andre å søke REdu summer internship. Særlig vil jeg anbefale å gå utenfor sin komfortsone ved å søke stillinger i hele Norge, og ikke holde seg bare til «sin» region. Jeg hadde aldri vært i Tromsø før jeg takket ja til summer internship hos Remiks, og kommer tilbake med mange nye opplevelser jeg ikke ville vært foruten! Det har vært en flott anledning til å dra til en annen del av landet, se en ny by og oppleve et helt nytt miljø.

Ada Derdowska Pedersen & Soretti Watne, Avfall Norge

Ada og Soretti var to av tre studenter som fikk jobb hos Avfall Norge denne sommeren. Gjennom fem uker har de fått bryne seg på ulike arbeidsoppgaver, samt fått delta på både Avfall Norges årskonferanse og feltarbeid på Træna. Her vil de fortelle litt om deres erfaringer som interns denne sommeren.

Det var gjennom Karriereuka på Universitetet i Oslo at jeg, Ada, først ble introdusert for REdu. Her ble det holdt spennende og oppsiktsvekkende foredrag om miljø, avfallshåndtering og sirkulærøkonomi. Jeg skjønte med en gang at dette var noe for meg. Som studentambassdør for realfag, har jeg det siste året reist rundt på ulike ungdoms- og videregående skoler med mål om å øke oppslutningen rundt realfag. Jeg har i denne sammenheng holdt et foredrag om det enorme plastproblemet som ødelegger jordens hav. Lite visste jeg om at Avfall Norge nylig hadde fått støtte til å drive prosjektet CLOCC (Clean Oceans through Clean Communities) da jeg søkte. Heldigvis for meg, nevnte jeg at jeg hadde et ønske om å rette masteroppgaven min mot marin forsøpling og Avfall Norge bestemte seg for å ta meg med på teamet.

Disse 5 ukene har vært ekstremt lærerike. Jeg har blant annet fått delta på work shop i forhold til CLOCC prosjektet, jobbet med å utarbeide baselines for de aktuelle områdene hvor prosjektet skal ta sted og sammenfatte dette i en større rapport. Ettersom mange av disse områdene har manglet dokumentasjon og oppdatert data, har det vært en stor utfordring å finne kilder som kan brukes i rapporten. Likevel har jeg gjort meg nytte av tilgang til artikler gjennom mitt tilhørende universitet og gjennom et langt detektivarbeid, funnet aktuelle kilder.

Jeg synes det er spennende å bli kastet ut i nye situasjoner og det har derfor passet meg perfekt med balansen mellom selvstendig arbeid og team work. Ved siden av CLOCC prosjektet har jeg jobbet med artikkelskriving for Avfall Norges/REdu sine sider, deltatt kartlegging av avfallshåndtering på Trænafestivalen og jobbet med på booste Avfall Norges sosiale medier, spesielt med vekt på instagram. Det har vært kult å lære mer om og se at avfallsbransjen handler om så ekstremt mye mer enn avfallsinnhenting, som ofte er det først man tenker på. Jeg føler meg veldig heldig som har fått bryne meg på så mange ulike oppgaver og ikke minst å ha blitt kjent med alle de hyggelige og imøtekommende ansatte i Avfall Norge, samt de andre studentene på kontoret. Det har vært en utrolig flott sommer, tusen takk for meg!

Da jeg, Soretti, var på utveksling i Frankrike tok jeg Corporate Social Responsibility som valgfag. I dette kurset ble jeg introdusert til bærekraftige forretningsmodeller og sirkulærøkonomi. Jeg kom over Avfall Norge og REdu etter å ha lest om sirkulærøkonomi i Norge. Jeg ønsket en sommerjobb hvor jeg fikk muligheten til å utfordre meg selv, og lære nye ting. Jeg visste lite om bransjen før jeg startet, men fikk raskt en oversikt over størrelsen og mulighetene som finnes gjennom å delta på Avfall Norges årskonferanse i juni.

Som intern i Avfall Norge har jeg fått muligheten til å arbeide med en rekke varierte oppgaver, noe jeg har trivdes godt med. Jeg har blant annet arbeidet med kommunikasjon, og har skrevet artikler om bedrifter tilknyttet Avfall Norge. I den forbindelse har jeg lært om utfordringene bedrifter i bransjen står overfor. Den mest interessante oppgaven jeg har jobbet med, er kanskje da jeg fikk jeg bidra med innspill til bruken av virkemidler for å fase ut bruken av torv i privatmarkedet. Gjennom dette prosjekter fikk jeg anvendt kunnskap fra økonomistudiet på en reell problemstilling i bransjen.

I sommer har jeg fått mye frihet og ansvar til å løse oppgaver. Du blir kastet ut i prosjekter og dermed er læringskurven bratt. Jeg har fått muligheten til å både jobbe selvstendig med oppgaver, men også samarbeide med studenter fra andre fagretninger. Sistnevnte har vært svært nyttig da enkelte av oppgavene har vært krevende. Jeg har blant annet bistått Ada med å gjøre et kostnadsestimat for kursholding i forbindelse med CLOCC-prosjektet.

Mange tenker gjerne at avfall- og gjenvinningsbransjen kun dreier seg om avfallshåndtering. Dette stemmer imidlertid ikke. Bransjen står overfor spennende utfordringer hvor innovasjon og teknologi står sentralt. Det har vært en lærerik sommer, og jeg har fått et godt inntrykk av Avfall Norge som organisasjon. Dersom du er nysgjerrig på hvilke muligheter som eksisterer, anbefales det å søke summer internship gjennom REdu-programmet. Bransjen har behov for kompetanse fra mange fagretninger.

Desirée Linnemørken Swensen & Mathias Ausland Engeland, Trondheim Kommune

Desirée Linnemørken Swensen og Mathias Ausland Egeland har arbeidet for Trondheim kommune. De studerer ved NTNU, Desirée ingeniørvitenskap & IKT og Mathias materialteknologi. Her forteller de om hvilke oppdrag de har fått i sommer. Vi er med i REdu i sommer, da vi begge hørte om REdu på karriedagene på NTNU. Avfallsbransjen var en bransje vi ikke hadde hørt så mye om, men vi ble begge overtalt til å søke. Vi fikk tilbud om å jobbe i studiebyen vår; Trondheim.

I Trondheim Kommune har vi jobbet med et spesifikt oppdrag, som de trengte hjelp med denne sommeren. Det finnes mange ulike avfallsløsninger i Trondheim, og en av disse er nedgravde avfallsledninger der avfallet suges opp av en sugebil eller inn til en terminal. Slike løsninger er praktiske å ha i boligområder der det bor mange mennesker tett. Når man har nedgravde avfallsledninger kan søppelet suges opp av en sugebil på et sted sugebilen har tilgang, i stedet for å kjøre mellom byggene. Det blir mindre søppel på avveie, og man har kontroll på hvor mye søppel som kommer inn, slik at søppelet tømmes akkurat når det er behov. Ett slikt sugeanlegg er for eksempel installert i ett borettslag.

Ettersom anleggene har kommet opp gradvis, litt her og der, har det vært vanskelig å opprette rutiner for hvordan man skal dokumentere hvor rørene ligger. Dette har altså vært vår oppgave i sommer. Ved hjelp av måleutstyr og GPS-måler har vi funnet ut nøyaktig hvor avfallsledningene går, og deretter brukt QGIS for å bearbeide dataen og presentere det på kart. Vi har hatt en veldig variert hverdag, med jobb både ute og inne. Det har vært veldig givende å jobbe med et spesifikt oppdrag, som vi vet vil komme mye til nytte for de som håndterer avfallet i Trondheim. Når rørene er kartlagt skikkelig er det også med på å effektivisere vedlikehold av rørene, og også unngå unødvendige skader ved gravearbeid og lignende. 

Vi har fått et godt innblikk i avfallsbransjen ved å lære av de som jobber med avfall i kommunen. Vi har også lært av Trondheim Renholdsverk, som henter og håndterer avfallet. Vi har fått besøke gjenvinningsstasjonen her i Trondheim og Heggstadmoen, som er et avsluttet deponi. Vi har sett at det finnes mange sider ved avfallsbransjen, og det er en bransje som hele tiden er i utvikling. Vi har snakket med de som jobber i bransjen, men også” mannen i gata” når vi har vært ute og gjort målinger, og alle har alltid noe å si på om hvordan avfallet skal håndteres. Det angår absolutt alle, og derfor er det veldig spennende.

Helene Jorveit Lauvland, Avfall Sør

Helene Jorveit Lauvland har hatt et internship i Avfall Sør gjennom REdu-programmet. Hun er femte års student ved NTNU på Energi og miljø. Hun har hatt varierte arbeidsdager, og har fått stor frihet til å løse oppgaver. Her forteller Helene om oppgavene hun har arbeidet med i sommer.

Jeg har i sommer vært ansatt i Avfall Sør og jobbet med et prosjekt hvor jeg har sett på de nedgravde avfallsløsningene tatt i bruk i bydelen Posebyen. For å motivere beboerne i Posebyen til å sortere, opprettet Avfall Sør i 2017 en ny gebyrmodell som belønner dem som sorterer med et lavere gebyr, mens de som ofte tar i bruk nedkast for restavfall må betale noe mer. Over en periode har det blitt observert mye restavfall i bioavfallet fra denne bydelen og det er mulig at beboere i bydelen misbruker ordningen og kaster restavfall i nedkast for bioavfall for å unngå ekstra gebyrer knyttet til restavfall. Det fører til at bioavfallet blir forurenset, og dermed blir biokomposten Avfall Sør lager av bioavfallet i regionen av dårligere kvalitet. Dette var noe Avfall Sør ønsket å ta tak i, og dermed ble jeg satt til å dokumentere avvik og komme med mulige forslag til forbedringer.

Jeg fikk stor frihet til å ta fatt i oppgaven slik jeg ville, og jeg fikk god støtte og innspill fra andre ansatte i Avfall Sør når det var noe spesielt jeg ville undersøke eller trengte hjelp til. Dermed fikk jeg god erfaring med å jobbe selvstendig og hadde varierte arbeidsoppgaver. Den ene dagen sto jeg til knærne i bioavfall og åpnet posene for å sjekke hvor gode folk er til å sortere. Neste dag syklet jeg rundt i bydelen for å snakke med beboerne, og dagen etter satt jeg på kontoret og behandlet data. En sommer i avfallsbransjen gav altså mange nye erfaringer, og jeg fikk lære mye om ulike deler av bransjen og alle mulighetene som finnes.

Den største utfordringen knyttet til internshipet var «Hvordan få folk til å sortere?». Det kan være vanskelig å forstå «miljøsyndernes» tankegang, og hva som skal til for å få dem til å ville sortere avfallet sitt. Avfallsbransjen samler ikke bare inn avfallet vårt, men gjør også en viktig jobb med å informere folk om riktig sortering. Jeg har stor tro på at økt kunnskap gir større motivasjon til å sortere, og derfor var det gøy å snakke med beboere, spre informasjon og dermed forhåpentligvis ha bidratt til at flere får motivasjon til å sortere!

I tillegg var det spennende å få et innblikk i hvordan hverdagen etter endt studietid kan se ut. Jeg fikk god trening i sitting på kontorstol, men i avfallsbransjen skjer også mange av prosessene utenfor kontorets fire vegger, og dermed får man mulighet til en variert arbeidsdag med befaringer og feltarbeid. Internshipet har også vist meg hvor kul bransjen er! Det skjer utrolig mye spennende, og stadig kommer det nye og kreative løsninger. Avfallsbransjen er også avgjørende for et bærekraftig samfunn med sirkulær økonomi. Jeg er veldig glad jeg fikk lære mer om avfallsbransjens rolle i dette, og få lov til å ta del i det!

Camilla Merkesdal Solvik, BIR Privat

Camilla Merkesdal Solsvik har denne sommeren vært utplassert i BIR Privat. Hun går første året på master i strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole. BIR står for Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap, og BIR Privat AS er ansvarlig for innsamling av husholdningsavfall. Her forteller hun om sine erfaringer. 

I sommer har jeg vært så heldig at jeg har fått jobbe hos BIR Privat AS. Jeg søkte Internship etter å ha snakket med REdu på Karrieredagen i fjor høst og fulgte nøye med over nyttår når utlysningen kom. Her fant jeg temaet sirkulærøkonomi interessant og til min store glede var det også åpent for flere fagdisipliner, inkl. økonomi.

Å få bli kjent med BIR har vært spennende, og avfalls- og gjenvinningsbransjen er så utrolig mye mer enn å samle inn boss, slik vi ser det i hverdagen. Bransjen er kompleks og ikke minst helt nødvendig for at mange deler av samfunnet skal fungere. BIR Privat AS arbeider for at kundene skal ha et likeverdig tjenestetilbud som oppleves enkelt, fleksibelt og tilgjengelig. Dette innebærer tilretteleggelse av moderne avfallsløsninger, fleksible gebyrer og videreutvikling av tjenester.

I den forbindelsen har jeg arbeidet med avfallsstatistikk og analysert utviklingen i leverte mengder på gjenvinningsstasjoner hos BIR og de andre interkommunale renovasjonsselskapene i Hordaland. Dette ble gjort for å forstå BIR’s utvikling og se om den samsvarer med omliggende kommuner. Det ble også kartlagt gjenvinningsstasjoner for Hordaland og undersøkt om det var sannsynlig at BIR-kunder leverte avfall hos andre renovasjonsselskap og motsatt. Videre har jeg undersøkt konkurransemarkedet for avfallshenting direkte hos privatpersoner for å ha et grunnlag for å kunne ta stilling til om BIR skal etablere et slikt tilbud til kundene.

Samtidig som jeg har arbeidet med prosjektoppgaven har jeg fått være med på strategisamling og andre prosjekter i gjenvinningsbransjen i Bergen. BIR har gitt meg et innblikk i en bransje som går en spennende tid i møte i arbeidet mot en sirkulær

økonomi. Jeg har lært mye i løpet av sommeren og vil ta med meg erfaringen til hverdagen hvor jeg vil fortsette å være en miljøpådriver, og ikke minst tilbake til skolebenken hvor masterutredning står for tur til høsten.

Dersom du, som meg, er usikker på om det kun blir tatt inn studenter fra NTNU og NMBU, så anbefaler jeg deg å sende inn en søknad. Alle bedrifter trenger ulike kompetanser og dette er en mulighet du ikke vil gå glipp av!

Anne Hertzenberg, Avfall Norge

Anne Hertzenberg er én av to interner som fikk jobb i Avfall Norge i sommer. Hun har fått bryne seg på varierte arbeidsoppgaver, reist rundt og besøkt ulike avfallsbedrifter i Norge, og fått et unik innblikk i avfall- og gjenvinningsbransjens medlemsorganisasjon. Her forteller hun om sine erfaringer fra REdu-internshipet.

Mitt første møte med REdu-programmet var gjennom forbrukercaset “Sirkulær økonomi” i 2017. Dette var en obligatorisk del av faget “Avfallsteknologi”, på NMBU, og vi jobbet i grupper med å komme på nye, revolusjonerende idéer innen avfallsbehandling, sirkulær økonomi, delingsøkonomi etc., spesielt knyttet til forbrukere. Gruppa jeg var en del av endte opp med å vinne konkurransen og premien var deltakelse, og pitching av idéen “Scan’n’throw”, på Avfall Norges årskonferanse “Sirkulær fremtid” i Kristiansand i 2017. Fra det tidspunktet ble jeg hekta på avfall og jeg bestemte meg ganske fort for at dette er det fagmiljøet jeg vil utdanne meg innen, og at dette er noe jeg virkelig brenner for. På grunn av det var det et lett valg for meg å søke sommerjobb gjennom REdu i 2018, og jobben har virkelig levd opp til forventningene.

Mari Svenkerud, den andre internen i Avfall Norge, og jeg fikk første arbeidsdag utdelt en liste med arbeidsoppgaver vi skulle jobbe med i løpet av sommeren. Vi fikk ganske frie tøyler til å løse oppgavene slik vi ville, noe som ga oss mye frihet og tillit fra de ansatte, i form av at vi fikk muligheten til å jobbe selvstendig med oppgavene. Dette synes jeg har vært veldig positivt og det gjør at en får mer eierskap til oppgavene, og man lærer også utrolig mye av å prøve og feile litt på egenhånd. Jeg har trivdes på kontoret til Avfall Norge siden første dag og de ansatte har vært veldig hyggelig og imøtekommende. Oppgavene jeg har jobbet med i sommer har vært veldig varierte og spennende, blant annet har jeg

arbeidet med og bearbeidet data fra den årlige bransjeundersøkelsen som Avfall Norge sender ut til alle sine medlemsbedrifter. Jeg har også jobbet med å lage en oversikt over prøvenemnder, opplæringskontorer og lærebedrifter i de ulike fylkene i Norge. Dette er i tilknytning til et prosjekt som jobber for et kunnskapsløft for yrkesfaglig utdanning innen gjenvinningsfaget. Sammen med Mari har jeg jobbet for å nå ut til studenter og bedrifter på sosiale medier, blant annet via “Instagram-takeover”, hvor andre REdu-interner fikk muligheten til å vise frem sin arbeidshverdag, publiseringer av artikler om ulike REdu-partnere og dele erfaringer fra årets REdu-interner på REdu sine nettsider. I løpet av sommeren har jeg også jobbet mye i Excel og Google maps, særlig i forbindelse med en kartlegging av ulike behandlingsanlegg for avfall og deponier i Norge. I starten av august fikk jeg også muligheten til å reise til både Ragn Sells i Lørenskog og Remiks i Tromsø. Dette var veldig flotte opplevelser og jeg lærte masse av de dyktige fagfolkene som jobber ute på anleggene.

Dette er helt klart den beste sommerjobben jeg har hatt. Den totale opplevelsen har vært helt fantastisk og jeg er nå mer motivert enn noen sinne til å ta fatt på masteren innen avfall, og jeg gleder meg til å følge avfallsbransjen i årene fremover. Til slutt vil jeg oppfordre alle som er interessert i miljø, kildesortering og avfallsbehandling til å søke REdu Summer Internships i 2019. Det er et valg du så absolutt ikke kommer til å angre på. Lykke til!

Mari Svenkerud, Avfall Norge

Mari går tredje året på industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Som intern i Avfall Norge blir du kastet ut i det fra dag én, og det i positiv forstand. De ansatte viser stor tillit til deg ved at de gir deg mange, varierte, krevende og spennende arbeidsoppgaver. Dette har ført til at dagene har sust forbi og samtidig vært innholdsrike. Her kan du lese mer om Mari sin innholdsrike arbeidshverdag denne sommeren.

I sommer har jeg fått lov til å besøke ulike avfallsrelaterte virksomheter rundt omkring i Norge. Under disse besøkene har jeg lært enormt mye om avfallshåndtering, og jeg har også lært å redigere videoer fra disse utfluktene til sosiale medier. I Avfall Norge var vi to interner og vi fikk blant annet ha ansvar for alle de sosiale mediene til organisasjonen, derfor satte vi tidlig i gang med en Instagram-takeover. Dette ga Avfall Norge sine følgere en unik mulighet til å få et innblikk, ikke bare i vår arbeidshverdag, men også arbeidshverdagen til andre REdu-interns på ulike arbeidsplasser i Norge. Gjennom Instagram fikk vi lære om alt fra insektsproduksjon, farlig avfall, gjenvinningsstasjoner, hjemmekompostering, sorteringsanlegg og kildesortering. En annen viktig oppgave har vært å skrive historier om inspirerende virksomheter som bidrar til sirkulærøkonomien. Gjennom dette arbeidet har jeg oppdaget mange spennende bedrifter og deres kule ideer. Jeg har også fått være med på å arrangere ulike eventer som REdu-interntreff, hvor vi har diskutert hvordan vi skal nå våre mål i REdu. Jeg har også jobbet med å planlegge et møte om en internasjonal satsning i Indonesia hvor norske bedrifter skal være med på å bygge opp avfalls-infrastrukturen i Indonesia, samt hjelpe dem med å håndtere problemene de har tilknyttet marint avfall. Utover dette har jeg fått være med på å gjøre store utbedringer på REdu sine nettsider. I tillegg har det vært andre små oppgaver her og der.

Jeg har hatt en fantastisk sommer hos Avfall Norge som antagelig har stilt kursen på karrieren min inn mot avfallsbransjen. Det er en viktig, innovativ, spennende og voksende bransje som trenger ufattelig mange, nye og kloke hoder i fremtiden. Den utviklingen de har foran seg vil jeg gjerne følge med på og være en del av. Noe av det fineste med avfallsbransjen er at alle har samme mål: en renere og mer resirkulert verden. Dermed vil alle hjelpe hverandre opp og frem, og det er ingen spisse albuer i sikte, noe som gjør det veldig behagelig å være på jobb. Arbeidsplassen er preget av god stemning og folk drar hjem om kvelden med god samvittighet. Er du nysgjerrig etter å ha lest dette? I denne bransjen er det plass til og behov for folk med ulik kompetanse og bakgrunn. Ikke nøl med å søke internship neste år! Du kommer ikke til å angre.

Ingvild Wang & Kristian Ebner, ROAF

Ingvild går femte klasse innen Energi og miljø med retning industriell økologi på NTNU. Kristian går femte året på Miljø og naturressurser med retningen limnologi og  vannressurser på NMBU.

ROAF – Romerike Avfallsforedling IKS drifter åtte gjenvinningsstasjoner, men er kanskje mest kjent for Europas mest moderne ettersorteringsanlegg. Mange land i hele verden ser til Norge på grunn av dette høyteknologiske og helautomatiske anlegget. Her forteller Ingvild og Kristian om sine sommerjobber som miljøagenter hos ROAF.

I åtte uker har vi vært med på å samle inn og klargjøre data som skal benyttes i et pilotprosjekt i 2019. Målet med prosjektet er å øke bruken av grønne poser til matavfall, samt å få ned graden av feilsortering. For å finne ut akkurat hvor mange som kildesorterer riktig i dag er vi ute i felt tre ganger i uken. Da står vi opp grytidlig for å oppfylle den store barndomsdrømmen; å få stå bakpå en renovasjonsbil!

Dersom innbyggerne på Nedre Romerike ikke bruker grønne poser til matavfallet sitt får de en såkalt “tag” på avfallsbeholderen sin, hvor det står beskrevet hvorfor matavfallet deres er så viktig for oss. Dersom beholderen deres for papp, papir og kartong eller restavfall inkl. plast ikke blir tømt på grunn av feilsortering, får de en tag som forklarer hvorfor.  Fremover blir det spennende å se om denne taktikken øker kildesorteringen, og hvordan kundene reagerer på en tag som også er synlig for naboene.

På vår jakt etter “miljøsyndere” må vi kjøre mye i bil, og fordi ROAF er en grønn bedrift med sterkt fokus på bærekraft har vi fått opplæring på flere miljøvennlige biler. Etter at Kristian freidig inviterte logistikksjef Roger på “fylletur”, har vi lært å fylle både hydrogen og biogass. Ingvild føler seg ganske stolt når hun fyller hydrogen på tanken, som bildet til høyre viser.

Den første uken hos ROAF var det fokus på å lære mest mulig om bedriften. Maria, “miljøagentmammaen” vår, tok oss med på en hilserunde til alle kontorene og på sightseeing på gjenvinningsstasjonen på Skedsmo, som er den største av ROAFs åtte gjenvinningsstasjoner. Den uken fikk vi også jobbe på ESAR – Europas mest moderne og verdens (!) mest automatiske ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall. Her fikk vi innblikk i hvor mye rart folk faktisk kaster i restavfallsbeholderen sin. Alt fra iPader til sparkesykler, store tepper og støvsugere. Noe av det verste de har fått inn, fortalte de, var blant annet en radiator kamuflert i en barnehagedress, svære kjettinger og tunge bildeler. Feilsortering ser vi mye av ute i felt også, og det gjør at jobben føles ekstra viktig. Det er ikke det at folk ønsker å gjøre feil, men mange vet rett og slett ikke hva som er riktig sortering og hvorfor det er så viktig. Vårt nye motto er derfor; “kunnskap til folket!”

Dette mottoet blir av og til satt litt på prøve når vi ringer kunder for å informere om kildesortering. Når noen faktisk sier at de er “et jævla miljøsvin, som kaster det de vil hvor de vil”, kan det være ørlite grann vanskelig å holde tonen munter og mild, mens man diplomatisk forklarer om sortere.no, søppeltaxier og om hvor lett det egentlig er å kildesortere riktig. Heldigvis er de fleste kundene hyggelige og de setter pris på å lære om hvordan de kan være med på miljødugnaden, og gjøre hverdagen litt grønnere.  Sammen jobber vi hele gjengen for å nærme oss ROAFs mål om 70% materialgjenvinning og ombruk innen 2030. Det er et hårete og ambisiøst mål, men heldigvis er veien dit både lærerik og spennende.

Miljøvennlig og sirkulær hilsen fra Ingvild og Kristian