Student Ønsker du et innblikk eller en inngang til en viktig, innovativ og voksende bransje?

Våre
Internships

Hvorfor bli REdu-intern?
Avfalls- og gjenvinningsbransjen i Norge har opplevd en eventyrlig utvikling. I dag kjennetegnes den av avansert teknologi, spennende innovasjonshistorier og nye markedsmuligheter.

Som REdu-intern får du 4-8 uker med full lønn, relevant erfaring innenfor ditt fagfelt og innsikt i en av Norges uunnværlige bransje. Du kan selv ønske deg til ønsket lokasjon og fagretning.

Hvem kan søke?
Studenter fra alle fagretninger og utdanningsnivå er velkommen til å søke.

Søknadsprosess
REdu mottar søknadene og distribuerer søkelisten i første omgang til REdu-partnerne, dvs selskapene som er med i REdu-programmet. Selskapene vil be om ytterligere informasjon, CV og referanser for de mest relevante kandidater, innkalle til intervju og gjennomføre ansettelsene. Målet er ansettelser før påsken, men det vil også være mulig å bli kontaktet etter påske og utover våren.

Master-
samarbeid

REdu gir deg muligheten til å skrive masteroppgave i samarbeid med en av våre partnere. For inspirasjon se tidligere masteroppgaver i masterbanken vår.

Fag

Ønsker du å fordype deg innen avfall? Gjennom et tett samarbeid med NMBU og NTNU tilbys følgende fag.

NMBU

FORN220: Livsløpsvurdering – miljøeffekter og energisystemer

FORN350: Ressurser i kretsløp – bærekraftig forvaltning av avfallsressurser

THT291: Avfallsteknologi

THT320: Miljøanalyser 

NTNU

TEP4222: Kryssløpsanalyse, handle og miljø

TEP4223: Livssyklusanalyse

TEP4285: Materialstrømsanalyse

TEP4295: Miljøanalyse og industriell økologi

TEP4310: Avfallsteknologi og ressursgjenvinning.  

AvfallNorge_rgb

Avfall Norge

E-post
post@avfallnorge.no

E-post
post@avfallnorge.no

Adresse
Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo