IDEaton er en halvdagskonkurranse hvor du kan vinne fine premier gjennom å jobbe med å utvikle og videreutvikle nye ideer for bransjen. Vi gjennomfører fire IDEatoner i 2018. Målgruppen er studenter, gründerspirer og entreprenører mellom 18 og 30 år. Vinnergruppen mottar 5.000 kr og blir med videre i en landsfinale. Den første IDEaton ble avholdt i Stavanger 6. […]

Bli med å utvikle ideer gjennom REdu IDEaton – oppdatert!


REdu ønsker legge til rette for flere Master med mening i samarbeid med Ingeniører uten grenser (IUG ) på de studiestedene de har lokallag (f.eks NTNU og NMBU). En tematikk blir til i dialog mellom studenten og veileder på studiestedet, bedriftspartner, Avfall Norge og IUG. Formålet med en slik master […]

Vil du ta Master med Mening?


Denne sommeren fikk også fire studenter reise til Etiopias hovedstad, Addis Abeba, for å hjelpe til med å etablere en sirkulær økonomi der. Mathias, Siri, Stine og Thivviya fikk sommerjobben som summer intern hos Penda Manufacturing. Penda er i etableringsfasen og arbeider med å innføre resirkulering av papp og papir i […]

Fire studenter dro til Addis AbebaSarah utdanner seg som arealplanlegger men hadde internship i Renvasjonsetaten for drammensregionen (RfD). Les henners erfaringer fra bransjen og og hvordan hun mener disse fagområdene henger sammen her. — Som by- og regionplanleggingsstudent trodde jeg aldri jeg kom til å kapre internship hos et renovasjonsselskap. Studiet mitt er et tverrfaglig […]

Sarah Wenpei Huang om sitt Internship i RfD


Charlotte har, som to av de andre internene, Stella og Marie, engasjert seg, opplevd og gjort inntrykk på bransjen gjennom sin ide og presentasjon av “Scan’n throw” på konferansen i Kristiansand i juni. Her forteller hun om sitt internship hos Oslo REN. I sommer har jeg hatt et internship hos […]

Charlotte Fagernæs om sitt internship hos Oslo REN


Lindumkonsernet har virksomhet innen deponi, biologiske prosesser, avfall og miljø. Vi jobber hos Lindum i Drammen, i all hovedsak med biogassanlegget. Lindum produserer biogass ved mikrobiell utråtning av hygienisert kloakkslam og matavfall i store bioreaktorer, og biogassen brukes blant annet som drivstoff i RfD sine renovasjonsbiler. Mikrobene er avhengige av […]

Kadja og Vilde om internship hos Lindum ASIrmeline har hatt et litt annerledes REdu-internship ved Institutt for Industriell Økologi ved NTNU. Her har fått innblikk i viktige tema for bransjen og fått forberede seg til sin masteroppgave som hun skal skrive i samarbeid med Trondheim Kommune. Her kan du lese litt om hennes opplevelse i sommer. — Som […]

Irmeline de Sadeleer om internship ved NTNU


Les om Julie sitt første møte med bransjen gjennom Tafjord Kraft Varme i Ålesund. TKV er et datterselskap i Tafjord Kraft konsernet som er det største energi selskapet i Nord-vest landet. Mitt første møte med TKV vil jeg kalle et morsom lykketreff, og jeg tenker fortsatt tilbake på kor veldig tilfeldig […]

Julie Hjellbakk Pettersen om bransjen og internship i Tafjord Kraft ...


Tomas Skaar Vadset har fire år med fartstid i bransjen. Her forteller han litt om sin erfaring med arbeid med fjernvarme. Jeg heter Tomas Skaar Vadset. Jeg er 20 år og skal begynne med mitt andre år på elkraftsystem på NTNU i Ålesund. Jeg har hatt sommerjobb i Tafjord Kraft i […]

Tomas Skaar Vadset om internship i Tafjord Kraft VarmeMarie Sørum har allerede sett mye av bransjen i år. I juni stod hun på scenen under årets konferanse “Sirkulær fremtid” med appideen Scan’n throw sammen med Stella Wergeland, Caja Charlotte Fagernæs og Anne Hertzenberg. I sommer jobbet hun i Østfoldforskning AS. Her skriver hun litt om sine erfaringer fra sommerens internship. […]

Marie Sørum om bransjen og internship i Øsfoldforskning